İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y. Işık ve Dernek Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan’ı Ege’de ve Kıbrıs’ta Türkiye’yi savaşa kışkırtan tahriklerden vazgeçmeye ve akıl, iş birliği ile barış yoluna davet etmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Kıbrıslı Rumlarının 3. ülke ittifakları ile deniz-hava üsleri askeri yığınak yaparak, Kıbrıs’ta BM’de tescilli Kıbrıs devletinin hukuken ortağı ve aslen sahibi olan Kıbrıs Türk halkının ortaklık hakları ve insan haklarını yok etme girişimlerini Derneğimiz şiddetle protesto etmektedir” denilen açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“Kıbrıslı Rumlarının en son ABD ve BAE olmak üzere 3. ülke ittifakları ile, Kıbrıs’ta yaptıkları askeri iş birliği anlaşmalarının, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na ve Londra ile Zürih Antlaşmalarına açıkça aykırı olduğu konusunda BM’yi uyarması ve iptal ettirmesi için Türkiye’nin garantörlük vecibelerini yerine getirmesi için Derneğimiz Kıbrıs’taki TC Büyükelçiliğine girişimde bulunmaya davet etmektedir.  Derneğimiz, Cumhurbaşkanlığını ve Dışişleri Bakanlığını yalnız BM nezdinde değil, başta AB ve Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası platformlarında diplomatik girişimlerini bu konuda kesintisiz ve ısrarla sürdürmesi için çağrı yapmaktadır.”