Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, ülkemizde yaşanması muhtemel bir deprem felaketine yönelik olarak, deprem öncesi, esnası ve sonrasında halk tarafından alınması gereken önlemler hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

1. Deprem öncesinde;

Yapısal olamayan, yani binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak hasarlardan korunmak için günlük kullanılan eşyaların bina içerisine yerleştirilmesinde;

·         Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerin kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.

·         Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir.

·         Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmelidir. Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalıdır.

·         Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde, duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır.

·         İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalıdır.

·         Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır.

·         Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.

·         Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalıdır.

·         Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır.

·         Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına konulmamalı, karyolanın üzerinde ağır eşya olan raf bulundurulmamalıdır.

·         Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) “Afete hazırlık planları” yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır.

·         Bir afet ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağı, alternatif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği bölge dışı bağlantı kişisi (ev, işyeri, okul içinde, dışında ve ya mahalle dışında) belirlenmelidir.

·         Önemli evraklar (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı, ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunmalıdır.

·         Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik bakımları da yaptırılmalıdır. Bu cihazlar;

o   Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.

o   Yeri herkes tarafından bilinmelidir.

o   Duvara sıkıca sabitlenmelidir.

o   Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.

o   Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.

·         Binalarda asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asılmalıdır.

2. Deprem esnasında;

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

·         Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

·         Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

·         Baş, iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

·         Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

·         Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalı, balkona çıkılmamalı, balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

·         Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

·         Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

·         Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

·         Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

·         Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

·         Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

·         Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

·         Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

·         Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

Deprem Anında Açık Alandaysanız;

·         Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

·         Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.

·         Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.

·         Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

·         Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

Deprem Anında Araç Kullanıyorsanız;

·         Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;

o   Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sola yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.

o   Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.

·         Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)

·         Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.

 

 

3. Deprem sonrasında;

Kapalı alandaysanız;

 

·         Önce kendi emniyetinizden emin olun.

·         Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.

·         Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

·         Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.

·         Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.

·         Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.

·         Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.

·         Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

·         Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.

 

Açık Alandaysanız;

 

·         Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin.

·         Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun.

·         Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin.

·         Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.

·         Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, hamileler, engelliler- yardımcı olun.

 

Yıkıntı Altında Mahsur Kaldıysanız;

 

·         Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.

·         Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.

·         Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun.

·         El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın.

·         Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.

 

4. Acil Durum Toplanma Alanları;

 

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca; afet acil durumlar sırasında ve sonrasında

halkın risk taşımayan güvenli alanlara ivedilikle ulaşması maksadıyla “Afet ve Acil

Durum Toplanma Alanları” belirlenmiştir. Söz konusu alanlar;

·         Nüfus yoğunluğu,

·         Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı,

·         Mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygunluğu,

·         Deprem sonrası oluşabilecek yangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzeri ikincil

·         tehlikeler ile deniz, su kaynaklarından uzak alanlar olması,

·         Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmemesi,

·         Elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği

·         yapılara yakınlığı gibi kriterler ile mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler tercih edilmiştir.

Halkımız, bulunduğu yere en yakın Acil Durum Toplanma Alanını Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı resmi web sayfası olan www.sivilsavunma.gov.ct.tr adresinde bulunan “Acil Durum Toplanma Alanları başlığı altından öğrenebilecektir.

Ülkemizde yaşanması muhtemel afet ve acil durumlarda halkımızın ihtiyaç duyacağı yardım için Sivil Savunma Acil Hattı ALO 101’i aramaları, yetkililerden gelecek duyuru, bilgi ve ikazları dikkate almaları, bu maksatla söz konusu durumlarda “Afet Radyosu” olarak çalışacak Kuzeyin Sesi Radyo Vatan (87.5 – 104.3), Radyo Vatan Nihavent (89.8-100.4) ve Radyo Vatan Türkü (94.4-100.5) frekanslarını takip etmeleri önem arz etmektedir.