Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı.

Başkan Aksun kararda şu husulara değindi: “ Huzurumuzdaki suça yasa koyucu 2 yıla kadar hapislik cezası öngörmüştür. Sanık avukatının da belirttiği üzere bu dava ağır ceza mahkemesi gündemine hapislik cezasının azami haddinden dolayı değil davaya konu etin değerinin para cezasına yaptığı yükseltici etkiden dolayı gelmiştir. İthali yasaklanmış mal tasarrufu suçu temelde kamu düzeni aleyhine işlenmiş bir suç olup bu dava özelinde ithal edilen malın kaçak et oluşu hasebi ile zarar görecek en temel unsur insan sağlığıdır. Ülkemizde et kesimi devlet kontrolüne tabidir. Sanık ise Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak ülkemize et geçirmeye çalışarak devletin bu yöndeki kontrolünü devre dışı bırakmış durumdadır. Ülkemize sokulmaya çalışan et 4 tona yakındır ve sanığın bu miktarda eti kendisi ve ailesinin şahsi kullanımı için tasarruf edemeyeceği sarihtir. Bu durumda suça konu etlerin ülkemize ticari amaçla sokulacağını düşünmekten başka bir olasılık kalmamaktadır. Bu durum karşısında sanığın maddi kazanç elde etme amacı ile insan sağlığını tehlikeye koymaya kalkıştığı yönünde tespitte bulunmamız kaçınılmazdır. Sanığın bu düşüncesi başlı başına bencilce bir hareket olup kendi kazancı uğruna ülke insanının sağlığını zarara sokmaya tevessül etmiştir. Tabiidir ki bu durum ceza tespitine tesir edecektir. Keza böyle bir suç, ülkede yasal koşullara uyarak et satan kişilere de ticari olarak zarar vermekte, rekabet koşullarını ve fiyat istikrarını bozmaktadır” dedi.

 Başkan Fadıl Aksun aktarmış olduğu tüm hususlar, sanık lehine ve aleyhine olan faktörleri de değerlendirdikten sonra mahkum olduğu davalardan 5 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.