Cumhuriyet Meclisi'nin 17 Nisan 2023 tarihli Birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen "Kamu İhale (Değişiklik) Yasası", Cumhurbaşkanı tarafından dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edildi.

Değişiklik Yasası ile ihale makamı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde önceden en az 50,000,000.- $ (Elli Milyon Dolar) yatırım yapılmış olan ve/veya güncel bedeli en az 50,000,000.- $ (Elli Milyon Dolar) yatırım gerektiren su ve elektrik temini ile ilgili büyük projeler için toplam süresi 15 yılı geçmeyecek sözleşmeler ile gerçek veya tüzel kişilerden alım yapabilecek.