Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın çalışma saatlerini düzenleyen 105’inci maddesini değiştirmeyi öngörüyor.

Yürürlükteki yasada, kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresi yaz mesaisinde 35, kış mesaisinde ise 40 saat olarak düzenlendi.

Değişiklik tasarısının genel gerekçesinde, özellikle yaz mesaisinde, kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin az olması ve mesainin erken sona ermesi nedeniyle vatandaşın yeterli hizmet alamadığı, ayrıca ek çalışma ödeneklerinin devlet bütçesinde mali külfete yol açtığının görüldüğü belirtiliyor.

Tasarının genel gerekçesinde, bu doğrultuda, kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresini 39 saat olarak yeniden düzenlenme ihtiyacı duyulduğu ifade ediliyor.

Tasarıyla, kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresi 39 saat olarak ve hafta sonları yine tatil olarak düzenleniyor. Vardiya ve rotasyon usulü çalışanlar için vardiya ve rotasyonları hafta sonuna düşmesi halinde ise hafta sonları tatil olmayacak.

Tasarının 18 Eylül’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.