Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre kamudan maaş alanların sayısı 43 bin 600’ü geçti. Verilere göre “kadrolu memur” ve “kadrolu işçi” sayısı azalırken, “sözleşmeli memur” ile “geçici işçi” sayısında artış var

KKTC bütçesinin yüzde 80’i kamu maaşlarına ödenirken, kamudan her ay maaş alanların sayısı 44 bin kişiye yaklaştı. Devlette aktif olarak görev alan memur ve işçilerin toplam sayısı ise 18 bin 500’e dayandı. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre devletten her ay 15 bin emekli maaş alırken, kamuda 608 kadrolu işçi, 1573 geçici işçi, 1329 geçici memur ve 382 de sözleşmeli memur bulunuyor.

KKTC Maliye Bakanlığı’nın en son açıkladığı Aralık 2022 dönemini kapsayan “kamudan maaş alanların listesine” göre Aralık 2022 sonu itibarıyla kamudan düzenli maaş alanların sayısı 43 bin 607 (43,607) kişiye ulaştı. UBP’nin önce HP ardından DP ve YDP ile Mayıs 2019 itibarıyla kurduğu koalisyon hükümetleri dönemini kapsayan Nisan 2019 sonu ile Aralık 2022 arasındaki 44 aylık dönemde kamudan maaş alanların sayısı %5,67 oranında arttı. Nisan 2019 sonu itibarıyla maaş alanların sayısı 41 bin 268 (41,268) kişi idi.  

KADROLULAR GİDEREK AZALIYOR… 

Aralık 2022 dönemini kapsayan verilere göre “kadrolu memur” ve “kadrolu işçi sayıları sürekli azalırken, “sözleşmeli memur” ile “geçici işçiler” ile “emekli sandığından” maaş çekenlerin sayısında ciddi oranda bir artış görülüyor. Maliye Bakanlığı’nın rakamlarına göre 44 aylık sürede kadrolu memur sayısı 172 kişi, kadrolu işçi sayısı 273 kişi, özelleştirme yasası uyarınca istihdam edilen KTHY ve ETİ çalışanlarının sayısı 44 kişi ve engelli memur ve işçi sayısında 25 kişilik bir azalış söz konusu. Devlette aktif olarak görev alan memur ve işçilerin toplam rakamı 18 bin 483 kişi olarak hesaplandı.  Buna karşılık “Sözleşmeli memur” sayısı aynı sürede %26,62 artışla 278’den 352; geçici işçi sayısı da %7,6 artışla 1,437’den (bin 437), 1,546’ya (bin 546) uçtu.

Başta devlette açılacak kadrolar için sınavlara giren veya girmeyi bekleyen çok sayıda genç münhâlsiz, sorgusuz, sualsiz istihdamlarla karşılaşırken, sendikal çevreler ile muhalefet partileri bu başlıklar altında yapılan tüm istihdamların “siyasi ve partizanca” yapıldığını iddia ediyor. Sözleşmeli ve geçicilerin tüm aktif çalışanlar rakamının %27’sine denk gelen 4 bin 964 (4,964) kişilik kısmını oluşturması ise dikkat çekici bir veri oldu.