Açıklama şöyle:

Bölgemizde meydana gelen büyük deprem felaketi hepimizi endişelendirmiş, özellikle Türkiye’de meydana gelen can kayıpları hepimizi derinden üzmüştür.

Deprem, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük ve öngörülemez afetlerden biridir. Depreme karşı hazırlıklı olmak başlıca sorumluluğumuz olsa bile maddi olanaksızlıklar ve teknik yetersizlikler bu hazırlıkların yeterince yapılmasına engel olabilmekte; can ve mal kayıpları büyüyebilmektedir. Deprem sonrasındaki yardımlaşma, can ve mal kayıplarından kaynaklanan acıların hafifletilmesi, deprem sonrası yaralarının sarılabilmesi için en önemli araçtır. Gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hemen devreye sokulan yardım kampanyaları ve gönüllü girişimleri, acılarımızı hafifletmektedir. KKTC ekiplerinin kurtarma faaliyetlerine katılması ve Kıbrıs Türk halkının yardım kampanyalarına katılmada gösterdikleri gönüllülük ve duyarlılık hepimiz için bir gurur vesilesi olmaktadır.

Deprem sonrasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle zaten aksamış olan hava ulaşımı neredeyse durmuştur. Üyemiz acentelerimiz, acil seyahat ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir uğraş vermekte olmalarına karşın yetersiz hava ulaşımı nedeniyle gereğince başarılı olamamaktadırlar. Yurttaşlarımızdan beklentimiz, seyahatlerini ertelemeleri, eğlence veya iş amaçlı seyahatlerden kaçınmaları ve acil seyahat ihtiyaçlarının karşılanması için olanak sağlamalarıdır. Bunu bir insanlık görevi olarak algılamak ve dayanışma göstermek gerektiği inancındayız.

Büyük deprem felaketi nedeniyle yaşanan can kayıpları başlıca üzüntü kaynağımızdır. Hayatlarını kaybedenlere tanrıdan rahmet, geride kalanlara başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. 

Bu felaketi el birliği ve dayanışma ile aşacağımıza inancımız tamdır.

Hepimizin başı sağ olsun!