Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Barkın açıkladı. Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Barkın, kadınlara yönelik şiddet suçlarındaki ciddi  artışı üzülerek gözlemlediklerini belirtip, bu tür suçlara mahkemelerin hiçbir şekilde hoşgörü ile karşılanamayacağını  söyledi.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın:  “Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanmasıdır.

Yine olayın oluş şekli ve yaralanmanın tafsilatından açıkça görüleceği üzere Sanık o dönem kız arkadaşı olan Müştekiye birden fazla yani dört beş kez yumruk vurmak ve sehpanın üzerine savurarak başını vurmasına sebep olmak suretiyle vahim ve bedensel zarara uğratmıştır. Sanığın birden fazla kez Müştekiye yumruk vurması ve kendisini sehpaya fırlatması da suçun işlenişindeki vahameti ortaya koymaktadır” dedi.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.