Böylece Komitede bütçe görüşmeleri tamamlandı ve 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi Meclis’e sevk edildi.

Şahali

Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ölüm yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ölüm yıl dönümünde andı

CTP Milletvekili Erkut Şahali Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Maliyenin performansının halkın kendini güvende hissetmesi açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Şahali bütçedeki öngörülerin doğru verilerle ele alınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

2012 yılından beri bütçeye cari giderler için Türkiye’den KKTC kamu maliyesine tek bir kuruş aktarılmadığını söyleyen Şahali bunun aksine olan algıyı yıkmanın, bu durumu dillendirmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Şahali “Tabi muhtaçlık ve bağımlılık ilişkisi bir rant unsuruysa eğer bunu söylemezsiniz” dedi.

Ücretlerin döviz bazlı olması gerektiği yönündeki açıklamalarını anımsatan Şahali öte yandan hükümete mensup bakanların TL kullanmanın avantaj sağladığını açıkladığını ifade etti.

Vergi Dairesindeki personel eksikliğine işaret eden Şahali bu durumun acilen düzeltilmesi gerektiğini kaydetti, bunun tahsilat açsısından ciddi sorun yarattığını belirtti.

Eksik kadroları da sayan Şahali’ye yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova bu kadroların hepsi için münhal açıldığını kaydetti.

Şahali gümrükten elde edilen KDV gelirlerinin diğer KDV gelirlerine oranına işaret eden ve bunun ciddi bir tahsilat sorunu olduğunu gösterdiğini belirtti.

KDV’nin kayıt dışılık konusunda temel göstergelerden olduğunu söyleyen Şahali, böyle açık bir makasın önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Barçın

CTP Milletevekili Devrim Barçın da bütçe rakamları hakkında sorular sordu. Rakamlarının bütçeye doğru yansıtılmadığını söyleyen Barçın bunun da hükümete güvenmemeleri için yeterli bir neden olduğunu kaydetti. Barçın Merkez Bankası kar payı gelirlerinin bütçede yer almamasını örnek gösterdi.

Barçın harçlara yapılması planlanan artışın hangi orana göre yapılacağını da sordu.

Ek bütçeyle ilgili bazı rakamların hatalı olduğunu söyleyen Barçın, yanlış bütçe yapıldığını savundu, bürokratlar ise bunu reddetti.

Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise Maliye Bakanlığı bürokratlarına 2024 yılındaki vergi gelirlerinin bütçede yer aldığı gibi gerçekleşeceğini gerçekten düşünüp düşünmediklerini sordu, bürokratlar ise hesaplamayı nasıl yaptıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Gelirler Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra bütçenin geneli oylandı ve 78 milyar 717 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir olarak oyçokluğuyla onaylandı. Böylece Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 8 Kasım’da başlayan bütçe görüşmeleri tamamlandı ve 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi Meclis’e sevk edildi.