KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 22622 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 193,91 TL aylık 5817,30 TL; yetişkin bir erkek için günlük 202,95 TL aylık 6088,50 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 214,72 TL aylık 6441,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 142,49TL aylık 4274,70 TL’dir.

Zorunlu Gıda Harcamaları            Günlük  Aylık

Yetişkin Kadın    193,91      5817,3

Yetişkin Erkek    202,95    6088,5

Feyzioğlu’ndan Baykar’a ziyaret Feyzioğlu’ndan Baykar’a ziyaret

15-19 Yaş Çocuk              214,72    6441,6

4-6 Yaş Çocuk    142,49    4274,7

AÇLIK SINIRI:                                                      22622

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 22622 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2024 Ocak  ayında %3.84, Şubat ayında  %4.59, iki aylık toplam %8.60  enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon ise % 85.71 olmuştur.

Hayat Pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepet, sendikamızın tüm ısrarlı taleplerine rağmen 2015 yılından beri güncellenmemiştir. Çalışanların ve emeklilerin  alım gücünün korunması açısından büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin anlamını yitirmesine  neden olan bu durumun sorumlusu İstatistik Kurumu çalışanları değil sepetin güncellenmesi ile ilgili irade göstermeyen İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Hükümettir. Sepetin acilen güncellenmesini,  ayrıca  hayat pahalılığını artıran keyfi fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için,  Başbakanın   söz verdiği gibi  etkin denetim  yapılmasını talep ederiz.