Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte başlayan sosyal sigorta prim desteği tartışmalarını ibretle izlemeye devam ettiklerini belirterek, bu tartışma sırasında bazı işletmeler veya iş kollarının ayrıcalıklı duruma getirilmek istendiğini savundu. Oda açıklamasında, “Ekonomi bir bütün olarak çalışmaktadır ve bütün işletmeler ekonomiye katkıda bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

KTTO yazılı açıklamasında, “bunun ekonominin nasıl çalıştığının anlaşılmadığını gösterdiği” ileri sürülerek şöyle denildi.

“Oysa ki devletin finansal desteklerinin tüm sektörler arasında adil paylaşım yapması gerekmektedir. Devlet tarafından sektör ayırımcılığı yapılmamalıdır. Ekonomik mekanizma bir bütün olarak çalışmaktadır. Her bir işletme, başka işletmelerin destekleyicisi, tedarikçisi veya müşterisi durumundadır. Bu işletmeler veya iş kollarından hangisinin faydalı ve verimli olduğu ise, ekonominin gelişme çizgisi ile birlikte kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bir iş kolunun veya işletmenin bir diğer işletme veya işkoluna göre daha fazla desteklenmesi gerektiğini ileri süren her kişi veya kurum, sağlam dayanaklara sahip olmak zorundadır. Tüm sektörler ekonomik sıkıntıdan geçmektedir. Sektör ayırımcılığı yaparak bazı işletmelerin sosyal sigorta prim desteği dışında tutulmak istenmesi, anlamsız, haksız, başarılı olanları cezalandıran ve ekonomik gelişimimize zarar verici bir tutum olacaktır.

Ekonomiye sağlanan haksız desteklerin ekonomik gelişmeye neden olmadıkları açıkça ortadadır. Bu tür destekler için harcanan kamusal kaynakların daha etkili kullanılması gerekliği de artık anlaşılmış olmalıdır. Kaynaklar kıt, destek talepleri sonsuzdur. Bu kıt kaynakları adil ve etkili bir şekilde kullanmak ise hükümetlerin sorumluluğundadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sosyal sigorta prim desteğinin ayrışma, kutuplaşma ve çatışma vesilesi yapılmadan, bütün iş kollarına ve işletmelere eşit olarak sağlanması gerektiği görüşüne sahiptir ve bu görüşünü hayata geçirmek kararlılığındadır.”