Yine alkol yine kaza... Sürücülere yasal işlem Yine alkol yine kaza... Sürücülere yasal işlem

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, küçükbaş hayvancılık sektörünün desteklenmesi amacıyla üreticiye hibe verilecek.

İlgili karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve Veteriner Dairesinin 1 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 bildirim döneminde küçükbaş hayvan beyanlarını yapan üreticilerin güncel kayıtları baz alınarak 12 yılık ve üzeri yaştan büyük damızlık hayvan miktarlarına göre Bakanlık tarafından hesaplanacak miktara göre her bir küçükbaş hayvan üreticisine hak ettiği hibe arpa miktarının Toprak Ürünleri Kurumu tarafından verilmesine ve gerekli ödeneğin, 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve T.C. Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen 11-01 -04-2-1-62-3-05- 4-6-03 "Küçükbaş Hayvan Sektörünün Desteklenmesi Projesi" kaleminden karşılanmasına karar verdi.