Kültür Dairesi’nin her yıl “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında yaptığı mali yardımdan, 2024 yılında katkı almaya hak kazanan dernekler ve projeleri belirlendi. 19 derneğin, 21 projesine toplam 1 milyon 260 bin TL mali katkı yapılacak.

Derneklerin ve projelerin isimleri ile yapılacak katkı miktarı kultur.gov.ct.tr adresinden kamuoyu ile paylaşıldı.

26 DERNEKTEN 34 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili tüzük kapsamında 13-24 Mayıs tarihleri arasında derneklerden başvuru kabul edildi. Derneklerin, en fazla iki proje ile başvurabildiği ve demirbaş kalemlerine katkı yapılamayan mali yardımlar için 26 dernek 34 proje ile müracaat etti.

Derneklerin, 1 Temmuz 2024 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında hayata geçireceği güzel sanatlarla ilgili projeler hakkındaki başvurular, Kültür Dairesi’nde kapalı zarf usulüyle yapıldı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu başkanlığında 12 kişiden oluşturulan değerlendirme komisyonu katkı almaya hak kazanan dernekler ve projelerini oy birliği ile belirledi.

Projeler, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü ve Başvuru Rehberi’nde duyurulan başvuru koşulları ile değerlendirme kriterleri kapsamında ele alındı.

Komisyon, projelerde ilk olarak tüzüğün, “projenin toplam maliyetinin 252 bin TL’yi aşmaması gerektiği” maddesine ve “asgari ücretin yarısını geçen bütçe kalemleri için üç ayrı yere fiyat teklifi sunulup, sunulmadığı” maddesine uygunluk aradı.

Projenin ekinde teslim edilmesi gerektiği bildirilen evrakların eksiksiz sunulup, sunulmadığının da incelendiği ve bu bağlamda dört derneğin dört projesinin bu koşulları sağlamadığı tespit edildi.

Kararlar Kültür Dairesi tarafından derneklere sözlü olarak bildirildi; gerekçeli kararlar ise ilgili projeyi sunan derneklere yazılı olarak bildirilecek.

Pazarlamacıdan büyük vurgun... 3 kişi daha tutuklandı Pazarlamacıdan büyük vurgun... 3 kişi daha tutuklandı

Üç yıllık görev süresiyle oluşturulan ve bu yıl görev süresi tamamlanan değerlendirme komisyonunda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası temsilcisi Mustafa Kofalı, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu temsilcisi Ayhan Bıçaklı, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amir temsilcisi Ceyhan Özyıldız, Kültür Dairesi Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri temsilcisi Rukiye Kaymak’ın yanı sıra Kültür Sanat Danışma Kurulu edebiyat alanından Serkan Soyalan, müzik alanından Aytaç Çağın, görsel sanatlardan Özhan Özatay, halkbilimi ve araştırmacılardan Refik Hazır ile sahne sanatları alanından Süleyman Şakar görev yaptı.