LTB’de gerçekleştirilen toplantıda, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, LTB İmar Şube Amiri Dervişe Ener, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü Ferdiye Sav, LTB AD-HOC (İmar Planı Revizyon) Koordinatörü Berkay Ramiz ile LTB Meclis üyeleri hazır bulundu. 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan LTB İmar Şube Amiri Dervişe Ener, Nisan 2001 yılında yürürlüğe giren Başkent Lefkoşa İmar Planı’nın (BLİP)  bugüne kadar biri esasa ilişkin olmak üzere 3 kez revize edildiğini söyledi.

2017 yılında çalışmalarına başlanan Başkent Lefkoşa İmar Planı’nın Değişiklik Önerisi’nin 2018 yılında tamamlanarak 55/89 İmar Yasası’nın 14 (1) (A) ve 14(2) maddeleri uyarınca 42 gün süre ile halkın katılımına açıldığını kaydeden Ener, 2019 yılında ise LTB , Şehir Planlama Dairesi ve Dünya Bankası uzmanları işbirliği ile “Lefkoşa Kent Merkezi Öncelikli Alan Planına” rehber olacak “Lefkoşa Merkezi Alan Stratejik Plan” çalışmalarına başlandığını ve 2021 yılında tamamlandığını belirtti.  
Lefkoşa Kent Merkezi Öncelikli Alan Planı politikalarının, Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişiklik Önerisi kararlarını etkilemekte olduğuna vurgu yapan Ener, bu nedenle; 2019 yılında halkın katılımına açılan değişiklik önerisinin, Lefkoşa Kent Merkezi Öncelikli Alan Planı kararları, Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy Beledeyeleri’nin geçen zaman içinde değişen programları, kurum ve kuruluşlardan gelen güncel bilgi ve veriler ile  2017 yılından itibaren halktan gelen talepler gözönünde bulundurularak yeniden düzenlendiğini kaydetti. 

Şehir Planlama Dairesi’nin 2017 yılından itibaren yapmış olduğu çalışmalar sonucunda  kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 39, halktan ise yaklaşık 450 görüş ve öneri geldiğini kaydeden Ener, Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişiklik Önerisi’nin hazırlama sürecinde Şehir Planlama Dairesi tarafından bu görüş ve önerilerin incelendiğini ve kamu yararı gözetilerek gerekli değişikliklerin yapıldığını sözlerine ekledi.