17 Aralık 2015 Perşembe 08:01
Gündüz: 'Vietnamlıların sokak köpeklerini yiyor'

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü toplatısında,  Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin ardından 340 milyon 433 bin 100 TL olarak öngörülen İçişleri ve Çalışma Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’la ilgili görüşmlerini sürdüren Meclis Genel Kurulu, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı bütçesini görüşüp onaylayarak bugünkü toplantısını saat 22.15 sıralarında tamamladı.

Meclis Genel Kurulu yarınki toplantısında Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi ile Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı bütçesini ele alacak.

Cumhuriyet Meclisi’nin yarınki toplantısı CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer’in önerisinin kabul edilmesi üzerine  saat 11.00’de başlayacak

GÜNDÜZ

İçişleri ve Çalışma  Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan  DP-UG Milletvekili Menteş Gündüz,İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı kitapçığı ele alıp görüşlerini aktardı.

Av bölgelerine değinen Gündüz, yeni av bölgeleri açılırken meskun mahallerin de arttığını bazı bölgelerde atılan fişeklerin evlerin üzerine düştüğünü, av bölgeleri açılırken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Gündüz, Güzelyurt çöplüğünün kapatıldığını ancak çöplerin gelişigüzel bölgelere dökülerek sorumsuzluk örneği gösterildiğini, cezai müeyyidelerin revize edilerek artırılması gerektiğini söyledi.

Belediyeler Yasası’nın önemine değinen Gündüz, Lefkoşa sokaklarında köpek kalmadığını, Vietnamlıların sokak köpeklerini yediklerini iddia ederek, sokak hayvanlarının korunarak barındırılması gerektiğini söyledi.

Katkı payının artırılmasının sıkıda olan belediyelere biraz olsun nefes aldıracağını ancak sistemin bu şekilde yürümeyeceğini söyleyen Gündüz, belediyelerin sayılarının azaltılması gerektiğini ifade etti.

Gündüz İlçe Koordinasyon Kurulu ve Emniyet Kurulu başkanları olan kaymakamların  mekanizmanın hızlı ilerlemesi bakımından Merkez Kaymakamı yerine direkt ilgili bakana bağlı olması gerektiği üzerinde durdu.

Kaymakamlıklarda araç ve teçhizat yetersizliği ile araç yetersizliği bulunduğunu belirten Gündüz, kamu kurumlarında sağlık raporlarının istismar edildiğini, öngördükleri kamu reformunda rapor hakkını 12 gün ile sınırlı tuttuklarını ifade etti.

Güzelyurt’ta 2010 yılında yaşanan sel felaketine değinen Gündüz, yağmur yağdığında bölge halkının hala tedirginlik yaşadığını belirtti. Gündüz, Türkiye’den gelen suya değinerek ülkede hala su yasası çıkarılmamış olmasını eleştirdi.

Köy içerisindeki ağılların köy dışına taşınmasına değinen Gündüz, bunların alt yapısının tamamlanması gerektiğini ifade etti. Çocuk suçları için çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslahevleri kurulması gerektiğini belirten Gündüz, çocuk mahkumların tekrar topluma kazandırılmasının önemine değindi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, halkın İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’ndan görev beklediğini belirterek, vatandaşın en çok işinin düştüğü bakanlığın bu bakanlık olduğunu kaydetti.

Bakanlığın hazırladığı kitapçığa değinen Çavuşoğlu, kitapçıkta istatistiklerin dar bir çerçevede ele alındığını savundu.

Çavuşoğlu, en geniş tabanlı hükümeti kurduklarını söyleyerek, hükümet programında  halka verdikleri  sözleri yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, yeni hükümetin imar planlarını ele alarak gerçekleştirmesi gerektiğini kaydederek, hükümet programındaki bazı konulara değindi.

Çavuşoğlu, Merkezi Cezaevi’nin fiziki yetersizliğine değinerek, yeni binanın yapılmasının geciktiğini söyledi.

Tapu kadastrodaki çalışmaların çok aksadığını söyleyen Çavuşoğlu, kendisinin bakanlığı  döneminde başlatılan bazı çalışmaların devamının umdukları kadar başarılı olmadığını ileri sürdü.

Yurttaşlık konularına değinen Çavuşoğlu, “Vatandaş yapmayacağız denilen dönemde 1 yılda 1500 vatandaşlık verilmiştir” dedi.

Belediyelerin alınmayan tedbirler ve keyfi uygulamalar nedeniyle “ağladığını” iddia eden Çavuşoğlu, belediyelerin imkansızlıklar neticesinde  icraat yapamaz duruma geldiğini kaydetti.

Katı atıklar için Güngör’de çöp depolama alanı yapıldığını anımsatan Çavuşoğlu, ülkede Avrupa standartlarının üzerinde bir çöp oluştuğunu, 20 yıl yetecek denilen Güngör’ün 3-5 yılda dolacak duruma geldiğini, burada yakma alanı oluşması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, çalışma yaşamına değinerek işsizlik nedeniyle 10 bin kişinin ülkeden göç ettiğini ancak buna rağmen 40 bine varan bir sayıda dışarıdan iş gücü getirilmesinin tezatlık oluşturduğunu anlattı.

Meslek edindirmelerle yerel istihdamın artırılması temennisinde bulunan Çavuşoğlu, hükümetin topyekun bu yöndeki teşvikleri artırması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, mutlu ve çağdaş bir KKTC’yi yaratmak için 39 milletvekili olarak buna güçleri bulunduğunu kaydetti.

ERÇAL

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, geniş tabanlı reform hükümeti kurduklarını belirterek, “Geniş tabanlı  hükümet döneminde de bu ülkede bazı sorunları düzeltecek yasaları çıkaramayacaksak ne zaman çıkaracağız” dedi.

Erçal,  prarikteki en önemli sorunlardan birinin kırsal kesim arsaları olduğunu, hak sahipliği kriterleri ve kullanım koşullarının belli olduğunu ancak verilişi ve kullanım şekillerinin kimseyi mutlu etmediğini söyledi.

Erçal, kırsal kesim arsalarının yeterince denetlenemdiğini amacı dışında ticari amaçlarla kullanıldığını kaydederek, bazı kırsal kesim arsalarının 15 yılda 5 kez el değiştirdiğini ifade etti.

Dağıtılan arsaların yüzde 30’unun kullanıldığını, yüzde 70’inin bekletildiğini söyleyen Erçal,  buna ilişkin bazı kriterler konulması gerektiğini kaydetti.

Erçal, köylerdeki ağılların köy dışına çıkarılması için epey yol kat edildiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Dere yataklarının ıslahının doğal afetlerinin önlenmesinde çok önemli olduğunu söyleyen 

Erçal, kıyıların korunmasında yeterli düzenleme yapılamadığını belirtti.

Erçal, sahillerin geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde işgal edildiğini ifade etti.

Erçal, Beldiyeler Değpişiklik Yasası’nın çıkarılmasıyla belediyelerin biraz olsun rahatlayacağına inandığını kaydetti.

TAÇOY

DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy, bütçe kalemlerinde arzu ettiklerinin olmadığını, hayali projelerin yer aldığını ileri sürdü.

Taçoy, yedek ödenekler diye bir kalemin bulunduğunu ve bu kalemde 225 milyon TL yığıldığını belirterek, bu paranın ne kadarının kullanılacağını sordu.

Birçok yabancı ve değişik inançlara sahip insanların da KKTC’de yaşamakta olduğunu belirten Taçoy, bu insanların özellikle Lefkoşa’da kendi inançlarına ait mezarlıklar talebinde bulunduklarını söyledi.

Atık yönetimine değinen Taçoy, Haspolat arıtma tesisinin 3-5 yıl daha idare edebileceğine, bu konuda ileriye dönük bir çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Taçoy, hayvansal atıkların kullanılarak ekonomiye kazanç olarak döndürülebileceğini, bunun dünyada örnekleri bulunduğunu anlattı.

Taçoy, çarpık yapılaşmanın imar planının olmayışına  bağlı olarak ortaya çıktığını  belirterek, buna bir çare üretilmesi gerektiğini, beton yığınlarıyla yüz yüze kalındığını söyledi.

Bütçede “Belediyeler Dışında Kalan Mahalli İdarelere Yardım” diye bir kalem bulunduğunu belirten Taçoy, belediyelerin dışında kalan bir  tek yer bulunmadığını belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının yılbaşına kadar ihale edileceğinin açıklandığını ancak kısa bir süre kalmasına karşın ortada henüz bir şey olmadığını belirten Taçoy, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anısını yaşatmanın herkesin boynunun borcu ve vefa borcu olduğunu kaydetti.

Taçoy, devlete ait olan arazilerin tespit edilerek bunların izinsiz kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Taçoy, ağıllar konusunda; hayvan barınaklarının yakın olması nedeniyle hastalıkların yayıldığına dikkat çekerek bu konuda farklı politika uygulanmasının gerekebileceğini kaydetti.

Artan nüfusa bağlı her yıl istihdamın oluşturulması gerektiğini kaydeden Taçoy, hal böyle iken ülkede 48 bin çalışma izinli şahıs bulunduğunu göz önünde bulundurarak yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

BAKIRCI

UBP Milletvekili Hamit Bakırcı devletteki en önemli bakanlığın İçişleri Bakanlığı olduğunu, herşeyin bu bakanlıktan geçtiğini söyledi.

Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunlara değinen Bakırcı,  sorunu sadece belediyeye yüklemenin hata olduğunu, buradaki hatada siyasilerin de sorumlu olduğdunu kaydetti.

Kırsal kesim belediyelerinin gelirlerinin kısıtlı olduğunu söyleyen Bakırcı, Karpaz bölgesinde iki üniversitenin kampüs kurumayı istediğini ancak bürokratik engellerin aşılamadığını, yatırımcıların da engellerle karşılaştığını ve  yatırımların gerçekleşmediğini söyledi.

Hamaset üzerinden siyasetin bırakılması gerektiğini anlatan Bakırcı,  devletin bütün organları birlikte çalışırsa başarılamayacak şey olamayacağını kaydetti.

Bakırcı, hayvansal atıkların belirli işlemlerden geçilerek ekonomik kazanca dönüştürüldüğünü, bunun ülkede de yapılması gerektiğini belirtti.

Bakırcı, kırsal kesim arsalarına alt yapısı olmadığı için bir çok insanın inşaatlara başlayamadığını bir kısmının da satmaya çalıştığını söyledi.

Kırsal kesimde mandıraların köyünün içinde olduğunu söyleyen Bakırcı, kırsal kesimde yaşayanlara mandıra yerlerinin altyapısıyla birlikte verilerek ağılların köy dışına taşınmasının gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

1975 ve 1980 ve daha sonra vatandaş olanlardan bazı kamu kurumlarında işlemlerde  kimlik yerine yurttaşlık belgesi istendiğini belirten Bakırcı bunun toplumu ikiye böldüğünü iddia etti.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay,  ülkede her zaman ihtiyaç olan bir sistem oluşturma amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü, olması gerekenin de bu olduğunu ifade etti.

Uluçay, önceden başlayan çalışmaların devam ettirilerek sonunun getirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Ülkesel fiziki planının hayata geçmesiyle imar planlarının konuşulmaya başlandığını, Girne’de imar planı çalışmasının başladığını söyleyen Uluçay,  ülkenin emirnamelerden arındırılarak imar planına kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Uluçay, katı atık yönetiminin hükümetin  ödevlerinden biri olduğunu, bu projeyle ülkenin çöp alanlarından arındırılmasının mümkün olabileceğini, Güngör’e taşınan çöplerin  enerjiye dönüştürülmesinin  mümkün olacağını, bunun Türkiye’de örnekleri bulunduğunu söyledi.

Teberrüken Uluçay,  geçmişte belediyelerle ilgili yasa değişikliği çalışmalarının hazırlandığını ve şu anda iki çalışmanın Meclis’te komitede olduğunu belirterek, belediyelerin personel giderlerinin bundan sonraki süreçte disiplin altına alınmasının hedeflendiğini, belediye sayısının 11-12’ye indirilebileceğini kaydetti.

Uluçay, Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın komitenin gündeminde olduğunu ve Ocak ayında görüşülmeye başlanacağını, tasarının yurttaşlık konusunu bir sisteme bağlayarak somut kriterlere dayandırdığını ayrıca ayrımı da ortadan kaldırmayı öngördüğünü söyledi.

AKANSOY

Bütçe ile ilgili eleştirileri yanıtlayan İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy,  elştirilere teşekkür ederek dikkate alacaklarını söyledi.

Akansoy,  devletin ve hükümetin sorumluluğuna inandıklarını kaydederek, siyasetçi olarak verdikleri sözlerin arkasında olduklarını belirtti.

Hükümet programında bakanlığıyla ilgili olan bir yıllık vaatlerin tümünün gerçekleştirildiğini  belirten Akansoy, Bakanlık olarak hükümet programına bağlı olduklarını kaydetti.

Yenierenköy Belediyesi’yle ilgili konuda vicdanen rahat olduğunu,  buradaki krizi aşmak için bakanlığın büyük çaba harcadığını kaydeden Akansoy, zamanında yapılan ciddi hataların bugün ortada olduğunu, bu krizi çözmenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Akansoy, bakanlık ve hükümet olarak ciddi emek verdiklerini, belediyenin ayağa kalkması için ortak bir sorumluluk içerisinde bulunmak gerektiğini kaydetti. Akansoy, buradaki krizin çözülmesi için Meclis’te komite kurulmasını önererek “Yenierenköy Belediyesi’ndeki soruna ciğerimiz yanıyor” dedi.

Akansoy, “siz verin biz yapalım, ben sorumluluk almam” anlayışının atık ülkede bittiğini, sorunun ortak sorumluluk anlayışıyla çözülebileceğini kaydetti.

Bakan Akansoy, bakanlığına ilişkin yöneltilen sorunların yüzde 85’inin cevabının Bakanlığın faaliyet raporunda yer aldığını kaydederek, çalışmalarında bakanlık olarak kamu yararını gözettiklerini vurguladı.

2016 yılının İçişleri ve Çalışma Bakanlığı için icraat yılı olacağını söyleyen Bakan Akansoy, yerel yönetimler reformunun 2016 yılında tamamlanacağını, yasal düzenlemelerle  belediyelerin gelirlerin artırılacağını, belediyelerin sayısının azaltılacağını, yeni cezaevi konusunda son noktaya gelineceğini, Sosyal Sigortaların yeni binasının  temelinin atılacağını, ülkesel fiziki planda son noktaya gelineceğini, engelsiz yaşam evinin yapılacağını, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hayata geçirileceğini kaydetti.

banner22
Son Güncelleme: 17.12.2015 08:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31