Meclis  Genel Kurulu’nda yarın  Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek

  Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel  Kurul’daki   görüşmeleri 27 Aralık’ta başlamış ve ilk gün tasarının bütünü üzerinde  görüşme gerçekleştirilerek  2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın 1. maddesi  oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Genel Kurul  daha sonra 28-29 Aralık birleşimlerinin ertelenmesi ve bir sonraki birleşimin 2 Ocak’ta devam edilmesini oy birliğiyle onaylamıştı