Yapılan görüşmede, Kamuda hizmet veren Geçici Memurlar, Sözleşmeli Memurlar, Özelleştirme Yasası ile Kamuya aktarılanlar ve Mevsimlik işçi statüsünde çalışanların sorunları ele alındı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (I.L.O) sözleşmelerindeki  ‘’Eşit İşe Eşit Ücret Ve Özlük Hakları’’ prensibine uygun düzenlemelerin uygulanması talebinde bulunuldu.

Sözleşmeli çalışan Kamu görevlilerinin, sözleşme sürelerinin iki yıla çıkarılması talebinde bulunuldu.

Statüleri nedeniyle, Kamuda hizmet verenlerin, hizmet süreleri esas alınarak, Barem içi artış, Ek mesai ve tahsisatlar izin hakları ve 13. Maaş gibi Özlük haklarındaki farklılıkların giderilmesi talep edildi.

 7/ 1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası kurallarına göre oluşturulmuş, Bakanlık ve bağlı dairelerin hizmet şemalarının, günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi istendi.

 Çünkü gelişen teknolojiye paralel olarak, Öğretim Kurumlarında, (Örneğin: Yazılım gibi) açılan yeni bölümlerden mezun gençlerimiz, mevcut hizmet şemalarına göre ilan edilen münhallere müracaat hakkı bulamamaktadır.

 47/2010 Sayılı Göç Yasası altında istihdam edilenlerin, maaş düzenlemelerinin takvime bağlanarak sonuçlandırılması istendi.

 SN: Başbakan, ilgili Bürokratlarına gerekli talimatı vereceğini ve MEMUR-SEN’le istişare ederek, konu sorunların çözümü için çalışılacağı sözünü verdi.