Açıklama şöyle:

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, ülkemizde son aylarda bazı adli olaylarda motosiklet kullanıldığını tespit etmiş ve suç unsurunu yakından teşkil etmek için, motosikletlerde önplaka uygulamasının yeniden yürürlüğe konulmasını bir süre önce talep etmiştir.

Konunun gündeme gelmesiyle birlikte, üyelerinin çok sayıda şikayetini dikkate alan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Başkan İbrahim Önderoğlu, Yönetim Kurulu ve Motosiklet Komitesi, önce Polis Genel Müdürlüğü hemen ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile temasa geçmiş ve uygulamanın tam anlamıyla gerekçelerini öğrenmek istemiştir. 

Gerek Polis Genel Müdürlüğü, gerekse de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, uygulamanın yanlışlığı, çağdaş ülke örnekleriyle bağdaşmadığı, muhataplara aktarılmıştır.

Oldukça yapıcı bir ortamda ve karşılıklı anlayış çerçevesinde yürütülen diyalog, pozitif sonuçlar doğurmuş ve devletimizin ilgili kurumları, gelinen aşamada, ön plaka uygulamasına şimdilik gerek olmayacağını tarafımıza iletmişlerdir.

Gerekli yasal mevzuat ve karar da Resmi Gazete’de yayımlanmış ve kamuoyunun bilgisine getirilmiştir.

Motosiklet ruhunun ana prensibi, yardımlaşma, anlayış ve saygının gereğini yerine getiriyor, Polisimize ve Bayındırlık-Ulaştırma Bakanlığı’mıza yürekten teşekkür ediyoruz.       

Ancak…

Konunun Motosiklet Camiası içerisindeki değerlendirmesi, polisimizden aldığımız resmi veriler ışığında bitmemiştir.

Ahlak kurallarını hiçe sayan, devletin kurumlarına saygısızlığı normal davranış gibi sergileyen, hız kameralarına terbiye sınırlarını aşan hareketlerde bulunan, adaleti görmezden gelen, sözde motosiklet kullanıcılarının, gerekli suçları alması için Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu olarak, Polisimizle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

Sözkonusu şahısların camiamız, sürüş kulüplerimiz içerisinde yeri olmadığını da belirtmekte fayda görüyoruz.

Önplaka uygulamasının istismar edilmesine, özgürlüğe kucak açmak için tasarlanan motosikletin, suç unsuru oluşturacak şekilde kullanılmasına asla izin vermeyeceğimizi de bu vesileyle vurgulamak istiyoruz.