Derviş’in Girne Karaoğlanoğlu Pafta/Harita: XII/10.E1&E2’de kain 87/1/5/1 ve 87/1/5/2 numaralı parsellerin yeşil saha kapsamında olduğunu belirterek, söz konusu taşınmaz malların Bakanlar Kurulu Kararı ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı kullanımına verilmesinin ardından Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğünce özel bir şahsa kiralanmasının Anayasa ve ilgili Yasa hükümlerine karşı yapılmış hile kapsamında olduğunu ifade ettiği dile getirilen raporda, Taner Derviş’in bu görüşüne bağlı olarak söz konusu taşınmazın kiraya verilmesine ilişkin 14 Mart 2017 tarihli kira sözleşmesinin hukuken geçersiz olduğunu kaydettiği ifade edildi.

Erhürman: CTP Başkanlığında son dönemdeyim Erhürman: CTP Başkanlığında son dönemdeyim

Raporda, Taner Derviş’in 25 Mayıs 2018 tarihinde Yüksek Yönetim Denetçiliği’ne başvuruda bulunarak eşdeğer mal dağıtımı konusunda Anayasa’ya aykırı uygulamalar yapıldığını, ilgili Bakanlıklara bu konu hakkında pek çok kere yazı yazarak başvuruda bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını iddia ettiği de kaydedilen raporda, dönemin Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın, Taner Derviş’in başvurusunu değerlendirdiği ve görüşlerini 6 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan rapor ile açıkladığı kaydedildi. Konunun hali hazırda değerlendirilmiş olması nedeniyle aynı konuların yeniden soruşturulup değerlendirilmesinde kamu yararı görülmediği belirtildi.

Raporda Taner Derviş’in ayrıca, Girne Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi’ne yaptığı başvurulara yanıt alamadığını belirttiği açıklanarak, Derviş’in İyi İdare Yasası ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında bu kurumlara yaptığı bilgi ve belge taleplerinin yasal bir hak olduğunu ve bu başvuruların ilgili yasaların usullerine uygun olarak yanıtlanması gerektiği vurgulandı.