Bu toplantıya, üye sendika MEMUR-SEN’i Genel Başkan Akın Manga ve Mehmet Usanmaz temsil etti.


 15 Maddelik tavsiye kararı ile 7 maddelik karar sonuç bildirgesinde yer aldı.


Bu kararlar arasında, en önemlileri, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında, diploma denkliklerinin sağlanması amacıyla, ortak eğitim programları ve güncel müfredat çalışmalarının sağlanması kararı alındı.


Bu kararla birlikte , KKTC Devleti’nin 40. Kuruluş Yıldönümü kapsamında, 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde, ‘’Kıbrıs Türklüğünün dünü, bugünü ve yarını ‘’Başlıklı bir konferansın yapılması, Kıbrıs tarihi ve kültürüne yönelik hazırlanacak eserlerin, tanıtımının gerçekleştirilmesi kararı da alındı.


U.A.E.S.E.B Genel Başkanı, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Başkanlığında gerçekleşen toplantıya şu ülkeler katıldı:

Türkiye, KKTC, KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, AZERBEYCAN, KUZEY MAKEDONYA, ROMANYA VE ÖZBEKİSTAN.