Tulga, yaptığı yazılı açıklamada, OSB Yönetim kurulunda, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilcileri, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve bakanlık ile ilgili daire temsilcilerinin yer aldığını belirterek, yapılan çalışmaları anlattı.

Tulga şöyle devam etti:

“Bakanlar Kurulundan onay alarak Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Yasası gereği tüzükler de yapılmaya başlandı. Bugüne kadar OSB yasası altında OSB Bölge Kurulları Tüzüğü ve kriterleri ile OSB Kira tüzüğü ile kriterleri hazırlanıp Bakanlar Kurulundan onay alıp yürürlüğe girmiştir. İlk adım olarak, OSB Yönetim Kurulunun öncelikle kendisine yardımcı olacak olan Bölge Organize Sanayi Bölgeleri yönetim kurullarının oluşturulması için bu tüzük çerçevesinde bölge organize sanayi bölgeleri yönetim kurullarının üyeler arasından yapılacak seçimle göreve gelecek. Böylece sorunların çözümünde daha etkili adımlar atılabilecek.”

Organize Sanayi Bölgeleri yönetim kurulunun düzenli olarak toplantılarına devam ederek, bugüne kadar yedi defa toplandığına işaret eden Tulga, bir kez gündemsiz, altı kez de gündemli olarak toplanan OSB Yönetim kuruluna KTEZO’nun düzenli şekilde gündemlerle ilgili görüş bildirip katkıda bulunduğunu, çalışmaların artan bir hızla devam ettiği kaydetti.

Tulga İlk defa oluşturulan OSB Yönetim Kurulu ve ayrıca seçimle oluşturulacak olan bölge organize sanayi bölgeleri yönetim kurulları, tüm organize sanayi bölgeleri sorunları ve işleyişi ile ilgili daha programlı ve yapılandırılmış bir yönetim modeliyle sorunlara çözüm arayacağına işaret ederek, eksik olan tüzük ve kriterlerin de sırası ile yapıldığını anlattı.

Tulga açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu çalışmalara Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar odasının iki temsilcisi ile katkı koyuyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurulunda görev alan diğer oda ve temsilcileri ile bakanlık yetkililerine teşekkür ederiz.  Kısa bir süre içinde daha organize ve etkili bir yönetim modeli ile sorunlara sırası ile çözümler getirilebileceğine inanıyoruz.  KTEZO bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunun farkındadır.”