Tokel, yapılması gerekenleri madde madde sıraladı...

Tokel'in açıklamaları şu şekilde:

1. Şimdi kentlerin hem imar, hem depreme karşı risk, hem okul, hem de trafik sorunlarını eş zamanlı ele alma zamanı.

2. Her kriz beraberinde sıkıntılar getirdiği gibi fırtsallar da getirir. Krizi fırsata çevirme işi, sorunların çözümü için çalışırken, fırsatları da değerlendirme işidir.

3. Ülkemizde okullar kapalı iken, kentlerdeki trafiğin bir anda nasıl rahatladığının herkes farkında. Bu da şunu gösteriyor, okulların bulunduğu noktalar trafiğe aşırı yük bindiriyor. 

4. Deprem risk denetimlerinin tüm aşamalarının tamamlanması sonucunda, büyük kentlerde, mevcut yerinde eğitime devam edecek okullar olacağı gibi, güçlendirilmesi gereken veya yenilenmesi gereken okullar da mutlaka olacaktır. 

5. Bu noktada, özellikle yenilenmesi gereken okulların aynı yerde mi kalacağı yoksa başka yere mi taşınacağı sorusunun cevabı son derece önemlidir.

6. İyi bir planlama ile, özellikle büyük kentlerdeki trafik sorunu da önemli ölçüde rahatlatılabilir.

7. Hükümete, şehir plancılarına ve belediyelere bu noktada önemli görevler düşüyor. Şimdi kentlerin trafik yüküne yük katan okulların farklı noktalara taşınması adına önemli bir fırsat var ve bu fırsat kaçırılmamalı.

8. Ülkenin ekonomik koşulları da göz önüne alınarak belirlenecek bir takvimle aynı mantık sağlık ve kamu binalarına da uygulanırsa, kentlerdeki trafik sorunu ciddi oranda çözülür. Ayrıca kentlerin genelde en muhteşem yerlerinde bulunan boşaltılacak alanlar kentin nefes aldığı noktalara da dönüşebilir.