Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü tarafından, kamu görevlilerinin yöneticilik becerilerini geliştirmek, verimliliklerini en üst seviyeye getirerek başarı ve hedef odaklı çalışmalarını sağlamak amacıyla “yönetsel perspektif” ile “motivasyon, takım ruhu ve duygusal zeka” konularında hizmet içi eğitim düzenleniyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü’nün 2017 Hizmet İçi Eğitim Yılı Programı kapsamında yer alan hizmet içi eğitim, 24, 25, 26 ve 27 Nisan  ile 2, 3, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Konferans Salonu’nda yer alacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  (DAÜ-SEM) Öğretim Görevlisi Derviş Yaşar Baha tarafından verilecek eğitimde, etkili iletişim,  motivasyon, takım ruhu ve duygusal zeka konuları örneklerle desteklenerek incelenecek.

Eğitimde, kamu çalışanlarının motivasyonunun geliştirilmesi, olaylara daha olumlu yaklaşması ve yöneticilik becerilerinin kazanılması amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda, kurumların başarısında önemli rol üstlenen yöneticilerin yüksek duygusal zekaya sahip olması ve çalışanların da kuruma bağlılığının artırılması hedefleniyor.