Kıbrıslı Yer Bilimci Prof. Dr. Salih Sanerdeprem risk haritasına göre Kıbrıs’ın birinci derece deprem bölgesi olmadığını belirtti.

Uluslararası alanda önemli bir deneyime sahip yer bilimci Prof. Dr. Salih Saner, AFAD ile MTA’nın fay ve deprem haritalarını yorumladığını, Kıbrıs adasına uzanımlarını araştırdığını söyledi.

Aktif fay haritasında Hatay’dan güneybatıya uzanan bir zon olduğunu belirten Prof. Dr. Saner, bunun denizden Limasol’un güneyine uzandığını ifade etti

“Doğuda Kıbrıs’tan 200 kilometre uzaktadır ve bu fay oynarsa Kıbrıs’ta hissedilebilir, şiddetli ise yıkım da yapabilir” diyen Prof. Dr. Saner, Tsunami riskinden de söz etti.

Prof. Dr. Saner değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Hatay kırığı ne zaman buralara gelir, bilemeyiz. Beşparmaklardaki ölü iki fayımız var. Onlar Misis dağlarından uzanan faylardır ve Hatay’la deneştirmek ne derece doğru olur.”

Kıbrıs deprem riski verileri ile Türkiye Deprem risk haritasından yararlanarak Kıbrıs risk haritasını oluşturduğunu da belirten Prof. Dr. Saner, “Bu haritada KKTC daha emin bir bölge olarak görünüyor. Tüm Kıbrıs’ı söylemiyoruz. Birinci derece deprem bölgesi değildir” yorumunu yaptı.

“Benim haritalarım da deneştirmeye muhtaçtır” diyen Prof. Dr. Saner, “Bilimde yüzde yüz her şey çözülemez o zaman bilim olmaz. Bu haritaları da geliştirilmesi gerekir” dedi.

Prof. Dr. Saner şu önerilerini dile getirdi:

“Özellikle yer çekimi ivmesi ölçümleri ile deneştirme, her ilçenin yer yapısı ve lokal durumlar gözetilerek değerlendirilmesi,  alüvyon sahaların haritalanması, dayanıksız yapıların belirlenmesi, hastane ve okulların durumlarının araştırılması… Bizlere görevler düşüyor.“