Daire’den yapılan açıklamada, kamu ve serbest çalışan doktorların reçetelerinde düzenlemeye gidildiği ve yeni sistemle sigortalıların menfaatlerine erişimlerinin kolaylaşacağı kaydedildi.

Kamu sağlık hizmeti sunucularından alınmakta olan reçetelere yazılacak ilaçlar ve serbest çalışan doktorların reçetelerine yazılacak ilaçlarda değişiklik yapılırken, sigortalıların geri ödemeleri ve indirimli ilaç alımları hususundaki uygulamada da değişikliğe gidildi.

Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren devlet hastanelerinde yazılan reçeteler de sözleşmeli eczanelerden doğrudan indirimli olarak sağlanabilecek. Ayrıca sigortalılar, kronik rahatsızlıklar için, gerek devlet hastaneleri, gerekse özel doktorlar tarafından altı aya kadar geçerli reçete yazdırılabilecek.

Teminata bağlanıp online reçete yazma olanağı kapatılan eczacılar ile teminata bağlanıp online ve/veya manuel reçete yazma olanağı kapatılan doktorlar ise Daire’ye başvurarak İdare Meclisi’nin onayı ile yeniden işlem yapabilecek.

Değişiklikler…

Açıklamada, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sigortalıların geri ödemeleri ve indirimli ilaç alımları hususunda yapılan değişiklikler şöyle aktarıldı:

“Önceden, sözleşmeli doktorlarımızın yazdığı ve eczanelerden indirimli şekilde alınan ilaçlarda uygulandığı gibi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren devlet hastanelerinde yazılan reçeteler de sözleşmeli eczanelerimizden doğrudan indirimli olarak sağlanabilecektir (Emekli sigortalılar KDV ve varsa muadil farkı, aktif sigortalı KDV, varsa muadil farkı ve ilaç bedelinin %20’sini ödemek sureti ile ilacını alacak). Böylelikle sigortalılarımız şube ve büro amirliklerimize herhangi bir başvuruda bulunma ihtiyacı olmaksızın ilaçtan doğan menfaatlerini kullanmış olacaktır.

Sigortalımızın, sözleşmeli olmayan bir eczaneden alınmış ilaçları için reçete, makbuz ve fatura ile 1/1/2024 öncesinde olduğu gibi Bölge ve Büro Amirliklerimize başvurusu halinde, iade bedeli sigortalının daireye beyan edilmiş banka hesabına, yasal mevzuat çerçevesinde aktarılacaktır.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sigortalılarımıza kronik rahatsızlıkları için gerek devlet hastanelerinde gerekse de özel doktorlar tarafından 6 aya kadar geçerli reçete yazdırılabilecek, her ay ilaç alabilmek için reçete yazdırılmasına gerek kalmadan ilaçlarını alabilme olanağı sağlanacaktır.

40 Yaşından büyük olan sigortalılarımız ve geçindirmekle yükümlüleri için 1 ayda en fazla 8 kalem ilacı indirimli karşılanabilecektir. 40 Yaşından küçük sigortalılarımız kendisi ve geçindirmekle yükümlüleri için 1 ayda 4 kalem ilacı indirimli alabilecektir. Yukarıdaki haklarına ilaveten kronik hastalık olduğu doktor tarafından tanımlanmış ilaçlarda, 4 kalem; kurullu ilaçlarda ise kalem sayısına bakılmaksızın ilaçlarını indirimli ödeyebilecektir.

Dairemiz ile sözleşmeli olup olmadığına bakılmaksızın (Kamu doktorları mesai saatleri dışında HBYS reçetesi yazamaz) tüm doktorların reçetelerini karşılayacaktır.

Dairemizin online sistemi üzerinden reçete yazmak isteyen doktorlar, dairemize başvurmaları halinde online reçete yazma olanağına ücretsiz olarak erişebilecektir.

Teminata bağlanıp online reçete yazma olanağı kapatılan eczacılarımız Dairemize müracaat edip İdare Meclisinin uygun bulması halinde yeni sözleşme imzalanarak, yeniden online reçeteye işlem yapabileceklerdir.

Kayalıkların arasına düşen vatandaş yaralandı Kayalıkların arasına düşen vatandaş yaralandı

Teminata bağlanıp online ve/veya manuel reçete yazma olanağı kapatılan Doktorlarımız ise Dairemize başvurarak İdare Meclisimizin onayı ile yeniden reçete yazabileceklerdir.”