Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne sinir sistemi ilaçları, kas gevşeticiler, kalp damar sistemi ilaçları, immunoglobülinler, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar, antibiyotikler, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar, peptik ülser ve reflü ilaçları, epilepsi ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar gelmiştir.

İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir. 

1 Apo-alpraz 0,5mg tb  PSİKOLEPTİKLER
2 Baclofen 10mg tb  SANTRAL ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
3 Enapril 10mg tb  KALP DAMAR SİSTEMİ
4 Enapril 20mg tb  KALP DAMAR SİSTEMİ
5 IG Vena 10g/200ml IV İMMÜNOGLOBÜLİNLER
6 Lasix 20 mg/2mL 5ampül DİÜRETİKLER
7 Magestrol 160mg  ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR
8 Nifedipine 10mg  KALP DAMAR SİSTEMİ
9 Nitrofurantoin 50mg  SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
10 Ocrevus 300mg/10mL flk İMMÜNOSÜPRESANLAR
11 Omeprol 20mg  kapsül  PEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI
12 Primidone 250mg  ANTİEPİLEPTİKLER
13 Revlimid 10mg kapsül  İMMÜNOSÜPRESANLAR
14 Revlimid 25mg kapsül  İMMÜNOSÜPRESANLAR
15 Trihexyphenidyl 2mg PARKİNSON İLAÇLARI 
16 Trihexyphenidyl 5mg PARKİNSON İLAÇLARI