Mesajda, hepatitle mücadele için bilgilenme, aşılanma ve korunmanın önemine vurgu yapıldı.

Hepatit A ve Hepatit B hastalığından korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğu belirtilen mesajda, ülkede bu iki hepatit türü aşılarının rutin çocukluk çağı aşı takvimine eklendiği vurgulandı.

“Bir can bir karaciğer”

Viral hepatit ile ilgili farkındalığı artırmak, hepatite dikkat çekmek amacıyla 2010 yılındaki Dünya Sağlık Asamblesinde, hepatit B virüsünü bulan ve bunun için bir tanı testi ve aşı geliştiren Nobel ödüllü Dr. Baruch Blumberg’in doğum günü olan 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak belirlendiği kaydedilen mesajda, etkinlikler için bu yılki temanın, “bir can, bir karaciğer” (One Life, One Liver) olarak belirlendiği ifade edildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Bu tema ile sadece bir hayatımızın olduğunu ve sadece bir karaciğerimizin bulunduğunu hepatitin ise her ikisini de mahvedebileceğinin altı çizilmiştir.

Karaciğer kişileri hayatta tutmak için her gün sessizce 500’ten fazla işlevi yerine getirmektedir. Ancak, viral hepatit enfeksiyonu sessizdir ve belirtileri (semptomları) ancak hastalık ilerledikçe ortaya çıkmaktadır.

Hepatit, en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır. Hepatitler, en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalıklarından biri olup farklı nedenlerden ötürü gelişebilmektedir. Viral hepatitlere ise başta Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olmak üzere farklı virüs tipleri sebep olmaktadır. Bunlardan hepatit B, C ve D kronik karaciğer hastalıklarına sebep olmaktadır.

Tüm dünyada, hepatit enfeksiyonları B, C ve D’nin ortadan kaldırılması öncelikli olarak hedeflenmektedir.  Akut viral hepatitten farklı olarak, bu 3 enfeksiyon, uzun dönemde kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabilmekte ve hepatit ölümlerinin yüzde 95'inden sorumlu tutulmaktadır.

Hepatit A; Hepatit A virüs ile kirlenmiş (kontamine) su ve besinlerle salgınlara yol açabilen, kötü hijyenik koşullarda kolaylıkla bulaşabilen bir hastalıktır. Çocukluk dönemlerinde hafif belirtilerle geçirilen Hepatit A enfeksiyonu, yaş ilerledikçe daha ağır seyretmekte ve şiddetli karaciğer hastalığı ile ölümlere yol açabilmektedir”

Hepatit B ve Hepatit C’nin bulaşma yolları ise şöyle açıklandı:

“Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuyla

Sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi ya da diş müdahaleleriyle

Kullanılmış enjektör paylaşımıyla

Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla

Sterilize edilmemiş araçlarla dövme, akupunktur ya da vücut takılarının uygulanmasıyla

Hepatit B ve C taşıyıcılarının aile içi temasıyla

Anneden bebeğe doğumda ve sonrasında

Güvenli olmayan cinsel ilişkiyle bulaşabilir”

Hepatit C virüsü bulaşma yollarının, Hepatit B virüsü bulaşma yolları ile benzer olmakla birlikte esas yayılma yolunun enfekte kan ve kan ürünleri ile doğrudan temas olduğu kaydedilen mesajda, ancak enfekte kan ile temas etmiş diğer vücut sıvılarının da bulaşma açısından kaynak olabileceği belirtildi.

Ambalajı kesen eczaneleri ihbar edin! Ambalajı kesen eczaneleri ihbar edin!

En etkili korunma yolu aşı

Hepatit A ve Hepatit B hastalığından korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğu belirtilen mesajda,  ülkede bu iki hepatit türü aşılarının rutin çocukluk çağı aşı takvimine eklendiği vurgulandı.

Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

“Sağlık Bakanlığı olarak bağışıklama hizmetleri yürüttüğümüz en önemli ve etkili koruyucu sağlık hizmetlerinden birisidir.

Hepatit C virüsüne karşı aşı henüz bulunmamaktadır ancak kullanılmaya başlayan yeni ilaçlarla tedavide yüzde 95’in üzerinde iyileşme sağlanmaktadır.

Hepatit D virüsü, hepatit B virus (HBV) enfeksiyonu olan kişilerde hastalığa sebebiyet vermektedir. HBV’nin yokluğunda enfeksiyon yapamaz. Fakat hafif seyreden HBV enfeksiyonunu daha ağır ve hızlı seyreden bir hastalığa dönüştürebilir. HDV kan ve kan ürünleri temasıyla, kas içi veya damar içi enjeksiyonlarla, deri ve mukoza yoluyla ve cinsel yolla bulaşabilir.

Hepatit E virüsü (HEV) fekal-oral (dışkı ile temas) yol ile bulaşır, vahşi ve evcil hayvanlarda bulunur ve akut enfeksiyona yol açar. Gebelikte geçirildiğinde hepatit E hastalığı daha ciddi seyreder. Özellikle gebelerde son 3 aylık dönemde düşük, erken doğum, ciddi karaciğer yetmezliği ile ölüm riskinin artmasına sebep olabilir. Hepatit E virüsünün spesifik bir tedavisi ve aşısı yoktur.

Unutmayın! Bir canınız ve bir karaciğeriniz vardır! Hepatitle mücadele için ‘Bilgilenin, Aşılanın, Korunun’”