Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

İlk olarak onaya sunulacaklarda, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.  

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, komitenin raporunu bilgiye sundu.

Komitelerden gelen tasarı ve öneriler bölümünde de Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın kapsamını genişleterek bin 600 cc motorlu araçların ve elektrikli araçların da indirimden yararlanması yönünde değişiklik yaptıklarını belirtti.

Şan, şu anda indirilecek KDV vergilerinin üç eşit parçaya bölünerek yapıldığını, yapılan düzenlemeyle enflasyon karşısında rakamların küçülmesini önlemek için tasarıda uygulamanın bir defada indirilecek vergi olarak addedildiğini kaydetti.

Mevcut düzenlemenin aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi tetiklediğini dile getiren Şan, işletmelerin üç seferde yapılan uygulama nedeniyle faturasız işlem yapmaya teşvik edildiğini, tasarıyla bunun önleneceğini belirtti.

Şan, depremi ve yasada öngörülen mali etkiyi de göz önüne alarak, yasanın yürürlüğe giriş tarihini 1 Ocak 2024 olarak düzenlediklerini ifade etti.

Şan, önerileri dikkate alarak yasanın bugünkü şeklini belirlediklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Şan, açılımların devam edeceğini, amaçlarının özel sektörün önünü açmak olduğunu dile getirdi.

Özel sektörün sağlıklı adımlar atmasıyla devletin gelirlerinin de artacağını söyleyen Şan, yatırım indirim oranlarının düzenlenmesi ve genç girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık içerecek adımlara yönelik de çalışma yapılacağını belirtti.

Tasarının madde madde görüşülmesinin ardından yapılan oylamada, yasa tasarısı 37 kabul, 12 katılmayan olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.