Meclisten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, ilk olarak “Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak genel kurula sevk etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra, “Toprak Ürünleri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.