Cumhuriyet Meclisi'nin dünkü birleşiminde oy çokluğuyla kabul olunan Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası", Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı.

Yasa ile 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhuriyet Meclisi ve Yerel Yönetimler ara seçimleri için Seçim ve Halkoylaması Yasasında öngörülen süreler kısaltıldı.

-Seçimin başlangıç günü, oy verme tarihinden önceki otuzuncu gün

Buna göre, 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhuriyet Meclisi ve Yerel Yönetimler ara seçimlerinde seçimin başlangıç günü, oy verme tarihinden önceki otuzuncu gün olarak düzenlendi.

Seçim ve Halkoylaması Yasasında oy verme gününden önce en geç “otuz beşinci gün” biçiminde yer alan sandık seçmen listelerinin asılmasına ilişkin süre “yirmi ikinci gün”; “yedi gün” biçiminde yer alan sandık seçmen listelerinin askı süresi “dört gün” ve oy verme gününden önceki “yirminci gün” biçiminde yer alan sandık seçmen listelerinin kesinleşmesine ilişkin süre “on ikinci gün” biçiminde değiştirildi.

-Adayların saptanmasına ilişkin süre “yirmi yedinci güne kadar” olarak düzenlendi

Esas Yasada oy verme gününden önceki “kırkıncı güne kadar” biçiminde yer alan siyasal parti adaylarının saptanmasına ilişkin süre “yirmi yedinci güne kadar”; oy verme gününden önceki “otuz yedinci gün” olarak belirlenen adaylık başvuru süresi “yirmi beşinci gün;  oy verme gününden önceki “yirmi sekizinci gün” olarak belirlenen adaylıkların kesinleşme süresi “yirmi birinci gün” olarak ve “yirmi yedinci gün” olarak belirlenen kesinleşen adayların ilanına ilişkin süre “yirmi birinci gün” olarak düzenlendi.

Esas Yasada oy verme gününden önceki “yirmi altıncı günün sabahında” başlayacağı belirtilen propaganda süresi ise “yirminci  günün sabahında” başlayacak. Ayrıca, oy verme gününden önceki “yirmi birinci gün” olarak belirlenen Devlet radyolarında ve Devlet televizyonunda propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna yazılı başvuru yapılmasına ilişkin süre “on dokuzuncu gün” ve oy verme gününden önceki “yirmi yedinci gün” olarak belirlenen ad çekme “yirmi birinci gün” olarak biçiminde düzenlendi.