"Ülkemizde ilacın tedarikinden hastaya ulaştığı noktaya kadar ciddi bir sistemsizlik, başıboşluk ve denetimsizlik mevcuttur" diyen Rogers, "Yıllardır gerek meclis kürsüsünden gerek basında bunları anlatıyoruz, bu kara deliklerin kapatılmasını sağlayacak sistemin kurulması için çağrı yapıyoruz. KT Eczacılar Birliği de anlatıyor. Ama, adım atılmıyor. Mevcut sistem suistimale açıktır; kayıp kaçak olmasına çok müsaittir" ifadelerini kullandı. 


Rogers, yapılması gerekenleri ise 3 maddede özetledi:
1. İlaç Takip Sistemi hayata geçirilerek ülkeye, devlet hastanelerine ve sağlık merkezlerine giren ve çıkan tüm ilaçlar takip altına alınarak kontrolü sağlanmalı, ilaç ülkeye girdiği andan hastaya ulaştığı noktaya kadar takip edilebilmelidir. 
2. İlaç Eczacılık Dairesi depolama alanları çağdaş hale getirilmelidir. Raf sistemi kurularak ilk giren ilacın ilk çıkması sağlanmalı ve israf önlenmelidir. 
3. Özel ve kamu eczanelerinin, hastanelerinin ve İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin tümünün merkezi bir sisteme bağlanması, yazılan reçetelerin online sistem üzerinden takibinin ve denetiminin yapılması sağlanmalıdır. Özellikle yeşil reçeteli ilaçlar için bu noktada bir adım atılmış ama aylardır hala tamamlanmamıştır. 
Rogers, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
İlaç için zaten yeterli bütçe ayırmayan hükümetler, mevcut sistemde var olan kara deliklerlerle hastalara ihtiyacı olan ilacı gerekli miktarda ve zamanında ulaştıramamaktadır. Birçok hasta  mağdur olmaktadır. 
Çalışma Bakanlığı’nda yapılan tespit ile ilgili polise suç duyurusunda bulunulması konusu elbette önemlidir, ancak bu zaten kamu görevinin gereğidir. 
Hükümet bu konunun üstüne gitmekte gerçekten samimi ise, yapması gereken bellidir.  İlaç takip sistemi ve yukarıda belirtilen alt yapı ivedilikle kurulmalıdır. Yıllardır Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı aynı parti tarafından yürütülmektedir. Eğer gerçekten kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve hastaların iyi hizmet alması bir öncelik ise, gereğini yapmanın zamanı hemen şimdidir. Gerisi laf kalabalığıdır.