Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirilen tasarıyla ilgili yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı görüş verilebilecek.

Tasarıda, yasanın amacı “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) kuralları çerçevesinde, halkın, yolcuların, mürettebatın, yer personelinin, havalimanı bina ve tesislerinin, sivil havacılığa karşı yerde ve havada meydana gelebilecek her türlü yasa dışı eylemlere karşı korunması ile ilgili temel havacılık güvenliği standartların belirlediği, kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek ve uygulamayla ilgili usul ve esasları belirlemek” olarak ifade ediliyor.

91 maddeden oluşan tasarı, Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulmasını da düzenliyor.