Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Tam gün eğitime geçilmesi kakkındaki görüşlerini” yazılı açıklamayla paylaştı.   

Ülkede çocuklara sağlanan eğitim olanaklarının yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, “Eğitim sisteminde altyapı tamamlandıktan, tüm eğitim emekçilerinin yasal ve sosyal hakları verildikten, eksik eğitimci ve destek personel kadroları, hademe, güvenlik vb. sağlandıktan sonra kamuda da tam gün eğitime geçilmesi gerektiği bir gerçekliktir” denildi.

Tam gün eğitim ile çocuklara yeterli öğle dinlenmesi ve uzun teneffüs olanakları sağlanarak çocukların eğitime adaptasyonunun, konsantrasyonunun artabileceğinin bilimsel bir gerçek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu şekilde öğrencilerin bilgiyi sindirmesi artmakta, hem öğrenme hem de öğretme süreçlerinin daha başarılı olduğu bildirilmektedir. Bu yeni tam gün eğitim sisteminde eğitim süresi yanında özellikle yeni eğitim müfredatı oluşturulmalı, çocuklar için sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunacakları olanaklar, eğitim programları düzenlenmelidir.

Tam gün eğitime geçilirken, sosyo-ekonomik açıdan zor durumda olan çocuklarımızın beslenme ihtiyaçlarının (ara ve öğle öğünlerinin) ücretsiz sağlanması elzemdir. Eğer güvenli ve ücretsiz gıda sağlanamazsa, düşük sosyo-ekonomik seviyedeki çocuklar tam gün eğitim programı neticesinde beslenme eksikliği ile yüz yüze kalacağı için zarar görecektir.

Alt yapısı tamamlanmış okullarla geçilmiş bir tam gün eğitim ile, çocuklar daha fazla sosyalleşebilecek, daha iyi eğitim almalarının yanından daha fazla sosyal, sanatsal faaliyet yapma olanağına kavuşacaktır.”

Açıklamada, KTÖS ve KTOEÖS ile birlikte Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Demokrasi Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne yapılan ziyaret ve incelemelerde, özellikle alt yapıdaki eksikliklerin dikkat çekici olduğu belirtilerek, “Özellikle tuvalete erişimde ciddi kısıtlılıklar, hijyen açısından büyük bir eksik olduğu için ciddi bulaşıcı hastalıklar için risk oluşturmaktadır. Tam gün eğitim ile tuvalet ihtiyacı artacağından, ivedi sayıların kontrol edilip artırılması gereklidir” ifadeleri kullanıldı.

Okullarda kapalı yemek, spor ve sosyal aktivite alanlarının olmadığının belirlendiği, ayrıca ayrı soyunma kabinlerine sahip soyunma odaları olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

-"Tam gün eğitime geçiş eğitimin birinci önceliği olarak ele alınmalı"

“Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sendikaları ve tüm paydaşlarının birlikte planladıkları bir tam gün eğitime geçişi, eğitimin birinci önceliği olarak ele almalı ve tam gün eğitime geçişle ilgili somut yol haritasını paydaşlar birlikte hazırlamalıdır. Planlanmamış, organize olmamış bir tam güne eğitime geçiş ciddi sorunları doğuracaktır.

Unutulmamalıdır ki, toplumların kalkınmaları, barışı, geleceği ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşımının yolu nesillerin iyi eğitilmesine bağlıdır. KTTB olarak, okullarımızın alt yapısının sağlık açısından güçlendirilmesi, tam gün eğitime geçiş sürecinde alanımız ile ilgili her türlü iş birliğine ve desteğe açık olduğumuzu belirtmek isteriz.”