Öneriyle ilgili görüş ve öneriler yedi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.

Genel gerekçesine göre Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi, esas yasada eksik bırakılan ve büyük mağduriyet sebebi olan bir uygulamanın giderilerek, çalışan kamu görevlisinin geride kalan ailesini koruma düşüncesiyle devletin kamu görevlisine karşı asli sorumluluğunu düzenlemeyi amaçlıyor.

Yürürlükteki esas yasada kamu görevinde yirmi yıldan fazla ancak yirmi beş yıldan az hizmeti olan kamu görevlilerinin görevi esnasında hayatını kaybetmesi durumunda maaşına ilişkin düzenlemelerin bulunmaması yüzünden bu muğlak görüntünün zaman zaman büyük aile dramları da yarattığı kaydedilen genel gerekçede, yapılan düzenlemenin sadece maddi endişelerle değil, kamu görevlisi ve ailesinin de devlete ve onun bir parçası olan kamu düzenine duydukları aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. 

Yasa önerisinde yapılan düzenleme şöyle:

“Emeklilik hakkı kazandıran bir mevkii işgal eden veya emeklilik hakkı kazandırmayan bir mevkide bulunan kamu görevlisi veya siyasal kamu görevlisi bir kişinin, kamu görevinde iken ölmesi halinde, yasal temsilcisine, ölenin hizmet yıllarına (fiili yirmi beş yıldan az olup olmamasına) bakılmaksızın hizmet süresi yirmi yıldan az ise yirmi yıla; yirmi yıldan fazla ise fiili yirmi beş yıla tamamlanır ve fiili yirmi yıl veya yirmi beş yıl üzerinden; hizmet süresi yirmi yıldan fazla ise fiili hizmet süresi üzerinden ikramiye ve emekli maaşı verilir. İkramiye ve emeklilik maaşının hesaplanmasında bu Yasanın 5'inci maddesi kuralları uygulanır.”