Tatar, toplumsal varoluş mücadelesi verilen yıllarda, imkansızlıklar içerisinde, sınırlı sayıda eleman ve kısıtlı sayıda araç gereçle ve büyük fedakarlıklarla kurulan polis örgütünün yarım asırdan fazla bir süredir halkın huzuru, yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi konularında çalışmalarını başarıyla yürüttüğüne dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar Polis Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aradan geçen on yıllar sonucu oluşan tecrübeyle, günümüzde polis teşkilatımız çalışma mekanizmasını daha aktif, koordineli ve çok daha hızlı bir şekilde geliştirmekte; imkân ve kabiliyetlerini yenileyerek halkımıza hizmet etmektedir.

KKTC Anayasası ve yasalarla belirlenen görevleri icra edip, vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerini koruma noktasında görevini layıkıyla yerine getiren polisimizin toplumsal huzur ve güven ortamının demokratik kurallar içerisinde sağlanmasındaki sorumluluğu büyüktür.

Millî mücadele yıllarında, iç güvenliği sağlamanın yanı sıra toplumsal var oluş mücadelesinde de görevini layıkıyla yerine getiren polisimiz, tarihsel süreç içerisinde her koşulda örnek bir kurum olmayı başararak referans bir yapıya ulaşmıştır.

Üzerine düşen sorumlulukları özveriyle yerine getiren, bunu yaparken de Atatürk ilkelerine, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, yasalara ve çağdaş demokratik değerlere özenle uyma noktasında kararlı bir duruş sergileyen polis teşkilatı, bu duruşuyla diğer kurumlarımıza da örnek olmaya devam etmektedir.

'Önce insan' diyerek halka hizmeti ilke edinmiş, halkın huzur ve güvenliği için önemli ve kutsal bir görev ifa eden, polislerimizin gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Kurulduğu günden günümüze, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı, yurttaşlar arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeyen, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin koruyan, halkla bütünleşerek toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamını idame ettirmesine katkı sağlayan Polis teşkilatımıza bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyor, hayatta olmayanları saygıyla yad ediyorum”.