Kıbrıs Türk Ticaret Odası yaptığı açıklamada, hükümetin Prim Desteğini, ayni kapsamda sektör ve çalışan sayısı ayırt etmeksizin devam ettirmesi, 5 Şubat tarihine kadar da sonuçlandırmasının başlıca talepleri olduğu, bunun yapılmaması halinde en sert eylemleri gündeme getireceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Başbakan Ünal Üstel’e gönderilen yazıda, Sosyal Sigorta Prim Desteğinin neden devam etmesi gerektiğinin rakamlara bağlı gerekçelerle açıklandığı ve desteğin daha önce olduğu şekilde korunmasının talep edildiği kaydedilen açıklamada, Odanın 2022 yılı içinde uygulanan Sosyal Sigorta Prim Desteğinin aynen devam etmesi gerektiği, aksi takdirde “en sert eylemleri” gündeme getireceklerini Başbakan Ünal Üstel’e bir yazı ile duyurduğu belirtildi.

KTTO tarafından Başbakan Ünal Üstel’e gönderilen yazıda, 30 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren sosyal sigorta prim desteği hakkında yasa gücünde kararnamenin uygulama süresinin 2022 yılının Aralık ayı itibariyle sona erdiği hatırlatılarak şöyle denildi:

“Söz konusu düzenlemenin ayni kapsamda uygulanmaya devam etmesi, içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda istihdamın korunması ve işsizliğin önlenmesinde hayati bir önem arz etmektedir. 2022 yılı içerisinde 9,191 işyeri prim desteğinden faydalanırken, yatırım yapılan çalışan sayısı da bir önceki yıla göre %5.6 oranında artarak 81,649’dan 86,206’ya yükselmiştir. Ancak, söz konusu desteğe rağmen, 2021 yılında primi yatan KKTC vatandaşı sigortalı sayısı 68,606 iken, 2022 yılında bu rakam 67,776’ya gerilemiştir. İstihdamın korunması ve prim yatırımlarının yapılabilmesi sigortaların gelir gider dengesi ve devletin işsizlik ödeneği yükümlülüğünün artmaması için de hayatidir. 2022 yılında sadece prim desteği kapsamında işveren tarafından prim tutarı 2021 yılına göre %113 oranında artarak 448,383,524 TL’den 956,216,653 TL’ye yükselmiştir. 2021 yılında işsizlik ödeneği alan kişi sayısı 2,688 iken 2022 yılında %34 gerileyerek 1,763 olmuştur.”

KTTO tarafından Başbakan’a gönderilen yazıda ayrıca, Sosyal Sigorta Prim Desteğinin uygulanmaya devam etmesi için gerekli kaynağın büyük miktarının yine işverenler tarafından sağlanmakta olduğu, kamu maliyesinden sağlanması gereken kaynağın ise belirtilen yararlar ve diğer kamu harcamaları dikkate alındığı zaman rahatlıkla karşılanabileceği vurgulandı.

Yazıda, “Bu desteğin 2022 yılı Aralık ayındaki tutarı 43 milyon TL seviyelerinde iken, bunun 32 milyon TL’si İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan karşılanmıştır. Dolayısıyla kamu maliyesinden kaynak ihtiyacı sadece 11 milyon olmuştur” bilgisi verilerek “Asgari ücret deki artış ile paralel olarak bu tutarların artacağını varsayarsak, kamu maliyesinden ihtiyaç toplam tutarın sadece %20-25 kadar olacaktır. Kamu görevlilerine %50’yi aşan net artışların yapıldığı bir dönemde yıllık 140 milyon TL’lik bir kaynağın bulunamayacağı veya kamu maliyesinin bu yükü kaldıramayacağı gibi varsayımlara dayanarak insanlarımızı işsizliğe, işletmelerimizi kısırlığa itmek elbette kabul edilebilir değildir.” denildi.

-Sert eylemler gündemde

Açıklamaya göre, Oda Başkanı Turgay Deniz tarafından imzalanan ve Başbakanlığa dün iletilen Ticaret Odası yazısında, Sosyal Sigorta İşveren Prim Desteğinin ayni kapsamda, sektör ve çalışan sayısı ayırt edilmeksizin devam ettirilmesinin “özel sektördeki istihdamın korunması ve işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için temel bir zorunluluk” olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Hükümetinizin bu konuda acil olarak adım atması, prim desteğinin, ayni kapsamda sektör ve çalışan sayısı ayırt etmeksizin devam ettirilmesi için konuyu 5 Şubat 2023 tarihine kadar sonuçlandırması başlıca talebimiz ve arzumuzdur. Bunun yapılmaması halinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın en sert eylemleri gündeme getireceğini bilginize sunarız.”