Şirket direktöründen yetki almadan, daireleri sattılar! Şirket direktöründen yetki almadan, daireleri sattılar!

Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Bölgesel Entegrasyon Seminer Serisi Online oturumla gerçekleşti Zoom platformu üzerinden Azerbaycan “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği’nin düzenlediği BZT Akademi, Turan Akademi, Azerbaycan Gençliğe Katkı Kamu Birliği ve “Türk Dünyası İzleme Merkezi’nin” destekleriyle; Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs “3 Devlet, Tek Millet” Forumu gerçekleşti. Etkinliğe KKTC’den Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’den Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ,Birleşmiş Milletler Diplomatı BM İnsan hakları ve Savunma Komite üyesi Mirdamed Azizov ve diğer STK temsilcileri ile genç diplomatlar yer aldı.

Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, etkinliğe katılanları selamlayarak, her üç devletin de birbirine soy bağıyla bağlı bir topluluk olduğunu, aynı kaderi, aynı acıyı paylaştığını vurguladı. Ayrıca Azerbaycan’ın, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarih ve kültürünün genç nesiller arasında, özellikle Türkçe konuşan STK’lar arasında tanıtılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Töre konuşmasında şunları söyledi: “Avrupa devletleri birliği var, Arap devletleri birliği var, İskandinav devletleri birliği var, Türk devletleri birliği neden olmasın? Ben Türk milletinin temsilcisiyim, kendini Türk gören herkesin temsilcisiyim” ifadelerini kullandı.

TÖRE: AZERBAYCAN’IN KKTC’Yİ TANIMASINI CAN-I GÖNÜLDEN İSTİYORUZ VE BUNA HAZIRIZ
Meclis Başkanı Töre Türk Devletleri Teşkilatına Gözlemci üye olarak KKTC’nin resmi adıyla katılmasının önemine vurgu yaptı. Töre “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu yılda BM 78’nci genel kurulunda KKTC’yi tanıyın çağrısını yaptı  ve “Biz ilk tanınmayı Azerbaycan tarafından bekliyoruz ve bunu can-ı gönülden bekliyoruz” dedi.
Töre sözlerinin devamında ise  “Azerbaycan nasıl ki zulümler yaşadığı halde Bayrağını göklerde nasıl dalgalandırdı nasıl kararlı durdu bizde aynı şekilde KKTC bayrağımızı dalgalandırıyoruz ve göndere çekilen Bayrağımız asla inmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Töre genç katılımcıların sorularını da yanıtlayarak “Dünya bizden korkmasın bizde dünyadan korkmuyoruz çünkü her milletin bağımsızlık hakkıdır bu dünya Güçlülerin kazandığı değil haklıların kazanacağı adil bir dünya olmalıdır” dedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MESTEN: TÜRKİYE YÜZYILI YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ
Öte yandan online  oturumda Tarihten bu yana Türklere karşı uygulanan adaletsizlikler ve ayrıştırma politikasını anlatan TBMM Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin konuşmasına teşekkürlerini bildirerek söz aldı ve  birlik olmanın  nefret dolu güçlere karşı birlikte hareket etmenin önemine değindi. Mesten “Türkiye Yüz Yılı” projesinin sadece Türkiye’ye değil tüm Türk dünyasına ithaf edileceğini, Türk devletlerinin dünyaya barış ve adalet getireceğini vurguladı.

BM DİPLOMATI AZİZOV: TÜRK DÜNYASI DEVLETLERİ’NİN ÖNEMİ BÜYÜK
BM Uluslararası İnsan Hakları ve Savunma Komitesi uzmanı, ve “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği’nin onursal üyesi Mirdamed Azizov, Türk dili konuşan ülkelerle ilgili uluslararası kabul edilen ve uygulanması planlanan bildiriler ve kararlar hakkında geniş bir sunum yaptı. Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs devletleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yoğunluğundan ve Türk dili konuşan devletler arasında ortak projelerin öneminden bahsetti.

ALİYEV: BİRLİKTELİĞİMİZ EBEDİ OLACAKTIR
“Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev, projenin amacı ve Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki üçlü ortaklığın geliştirilmesi ve “3 Devlet, Tek Millet” sözünün önemi hakkında geniş bilgi verdi. ”Zengezur” koridorunun açılmasının Türk dünyası devletleri ve halklarının kalkınması açısından önemine değindi ve Türk dili konuşan ülkelerin dostluk, kardeşlik ve ittifak bağlarını güçlendirmek için çalışmaları gerektiğini vurguladı. O sözlerinde düzenledikleri projenin amacının Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs devletlerinin ortak faaliyetlerinden elde edilecek katkıları teşvik etmek, birlik ve eşitliğimizi güçlendirmek olduğunu söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği Temsilciliği Başkanı Serdar Şengül, projenin uygulanması hakkında katılımcılara bilgi verirken, Azerbaycan-Türkiye devletleri arasındaki kadim ve ebedi dostluktan bahsetti. Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan – Ermenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmazlıkların benzerliklerine değindi.
Proje ortağı “Gençliğin Katkısı” Kamu Birliği Başkanı Asım Valiyev, Turan yolunda yapılan çalışmalar ve bu yönde atılacak adımlar hakkında bilgi verdi. Böylelikle sadece devletler arası iş birliğinin değil, STK’lar arasında ortak iş birliği şeklinde yürütülmesi gereken projelerin de öneminden bahsetti.
BZT Orta Asya ve Kafkasya Akademisi temsilcisi Farahila Shukurova-Babayeva, aralarındaki nifak ve olumsuz duyguların oluşmasında rolü olan nefret dolu düşmanlarımızı ve bu konuda atılması gereken adımları anlattı.
Soru-cevap bölümünde de Türkiye’nin “Türk Dünyası İzleme Merkezi” koordinatörü Ömer Faruk Arslan, “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği Diplomasi Komitesi Başkanı Aydan Rüstemli ve diğer Türk dili konuşulan ülkelerden gençler aktif rol aldılar.