40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında gerçekleştirilen Konsey’in yıllık toplantısına, ilgili bakanlıkların temsilcileri, meslek örgüt ve birlik temsilcileri, üniversite temsilcileri ve tüketici örgüt temsilcileri katıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, tüketici haklarının önemi, korunması ve adil ticaret koşullarının sağlanması konusuna dikkat çekti.

Piyasa denetimine büyük önem verdiklerini kaydeden Bakan Amcaoğlu, kuzu eti fiyatı ile ilgili tavan fiyat uygulamasını anlattı, bu uygulamaya Kasaplar Birliği ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yöneticileri ile birlikte imza koyduklarına vurgu yaptı.

Bakan Amcaoğlu, “Tüketici Konseyi’nden çıkacak tavsiye kararları bakanlığımızın yol haritasının belirlenmesine katkı sağlayacak” dedi.

Tüketici Konseyi Başkanı Huriye Kutup, toplantıda Tüketicileri Koruma Yasası ve tüzüklerine ilişkin bilgiler verdi. 

Kutup, Konsey’in iki yılda bir Mal ve Hizmetler Hakem Heyetine üye seçimi yaptığını belirterek, Hakem Heyeti yetkileri ve çalışma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi verirken, aynı zamanda yapılan seçimle, Hakem Heyetine iki üye seçildi.

Toplantıda söz alanların görüşleri doğrultusunda, bazı tavsiye kararları alındı.

Bu kararlar şöyle:

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
  1. Tüketici Yasasının ve tüzüklerinin güncellenmesi konusunda bir komite kurulması ve komite çalışmalarına katılacak 9 üye belirlenmesi,
  2. Ticaret Dairesinin ikinci el oto satışları ve satış sonrası hizmetleri konusunda müstakil bir yasanın çıkarılmasına ilişkin çalışmalar başlatılması,
  3. Ticaret Dairesi’nin Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası’nda düzenleme yapılması ve Ürün Güvenliği Yasası’nın altındaki eksik olan tüzüklerin çıkarılmasına ilişkin çalışmaların başlatılması,
  4. Uygun bir zamanda Tüketici Çalıştayı organize edilmesi.