Deniz, Kadın Girişimciler Komitesi 2. Genel Kurulu’na katıldı Deniz, Kadın Girişimciler Komitesi 2. Genel Kurulu’na katıldı

Açıklamada yapılan eleştirilere cevap verilerek, " Art niyetli ve sadece siyasi çıkar uğruna sarf edilmiş eleştirilere kulak asmadan, bu ülkenin geleceği için cesaretle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Neredeyse 1 asırdan beridir kaderine terk edilmiş Girne Antik Liman, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın inisiyatif alarak başlatmış olduğu projenin Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak, hak ettiği görünüme kavuşmuştur.

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, halkın yürüyüş yolu deniz tarafına alınmış, esnafın işlevsel olarak en az zarar görmesi için de azami özen gösterilmiştir.

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması ve buna bağlı olarak halkımızın Girne Antik liman ile ilgili olumlu tepkileri ile birlikte proje taçlandırılmıştır. Projenin devamında “İskelenin tamiratı, yenilenmesi ve deniz içi temizliği ile ilgili olarak, 2024 bütçesine gerekli ödenek ayrılmış, kısa bir zaman sonra ihaleye çıkılacaktır.

Girne Antik Liman ile ilgili olarak son dönemde çıkan haberlere istinaden, geçici kullanım yerleri ve/veya işletmelerin alan içinde kullanacak şemsiyeli yerler, Ağustos 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından belirlenmiş kararı mevcuttur. Kurul kararına göre binalardan 1,5 mt sonra yerine göre 4x4 mt ebatında şemsiyeler ve yerine göre 2,40 x2,40 metre ebatından şemsiyeler konulacaktır. Şemsiyeler bölge esnafı tarafından, belirtilen şekilde yapılacağı ile ilgili karar, bölge esnafına bildirilmiştir.

Esnafımızın birçoğu, şemsiye taleplerini iletmişlerdir.

Geçici kullanım yerlerinin sınırları ise sözlü olarak bölge esnafına iletilmiş, önümüzdeki hafta içerisinde ise yerleri Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı doğrultusunda çizilerek sabitlenecektir.

Eskiden kalan kullanım yerleri borçları ile ilgili de yaşanan süreç Bakanlığımızca değerlendirilerek, bölge esnafını da zor durumda bırakmayacak şekilde yapılandırılarak, esnafımız desteklenecektir.

Bakanlık olarak işletmelere bir de şemsiyesiz kullanım yerleri de oluşturmak üzere çalışmalarımız tamamlanmış, esnafa sözlü olarak bildirilmiştir.

Diğer yandan, Antik liman içerisinde bulunan balıkçıların da limana giriş çıkışları ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölge balıkçıları bilgilendirilmiştir.

Girne Antik limanın en önemli paydaşlarından biri olan yat işletmecileri ve yat sahipleri ile de istişare edilerek, Anıtlar Yüksek Kurulu’nca alınan ve yeni uygulama ile deniz tarafının halkın yürüyüş yolu olarak ayrılması kararına karşı tepkilerinin memnuniyet verici olduğu da kamuoyunun bilgisine getirmenin önemli olacağı kanaatindeyiz.

Girne Antik liman restorasyon ve düzenleme çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi kalıntıların, halkımızın seyrine sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz açık hava müzesi konumundaki cam bölme ile igili olarak gerçekleştirdiğimiz birçok çalışma, bölgenin alttan su alması neticesinde sonuçsuz kalmış, istenilen düzeye getirilememiştir. Alanında uzman kişilerle yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda, kısa süre içerisinde sonuca ulaşılacak ve tarihi zenginliğimizi ziyaretçilerin seyrine en uygun şekilde sunacağız.

Gelinen aşamada, çok büyük bir eser, kimsenin dokunmaya cesaret edemediği bu büyük eser, Bakanlığımız’ın kültürel miraslarımıza, geçmişimize ve geleceğimize yönelik duyduğu sorumluluk bilinci ile kendi kaynaklarını kullanarak Girne Antik Liman bu noktaya gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan bu muazzam eserin korunması adına da Tüzük değişikliği yapılmış, tüm paydaşlar ile birlikte yönetilecek bir yapı haline getirilecektir.

Siyasi kazanç elde etmek yerine, üretmek, üretenlerin de desteklenmesi gereken bir dönem içerisinde olduğumuz herkesin ortak düşüncesidir.

Bu eseri korumak siyasi kazanç elde etmek amacından çok uzakta, sadece toplumsal sorumluluk, bu toprakların geçmişine ve geleceğine duyduğumuz sorumluluk gereğidir.

Yapılan siyasi eleştiriler, sadece siyasi rant sağlamaktan öteye gitmediğini üzülerek izlediğimizi, bu ülkenin kalkınması için cesaret ve kararlılıkla yapılmayanların üzerine gidilmesi gerektiğine inanıyor, toplumun tüm kesimini ilgilendiren konularda da her zaman mühalefeti ile iktidarı ile birlikte hareket edilmesi gerekliliğinin altını çiziyoruz.

Bu ülkeyi geçmişi, bugünü ve geleceği ile seviyoruz. Art niyetli ve sadece siyasi çıkar uğruna sarf edilmiş eleştirilere kulak asmadan, bu ülkenin geleceği için cesaretle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz.