Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum Berkant Semiz’in iadesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 22/1988 sayılı Yasa ile onaylanan T.C. ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşme tahtında T.C. uyruklu Berkant Semiz'in, 43/1988 sayılı "Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme ilamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası"nın 3'üncü maddesinin (2)'inci fıkrası uyarınca T.C devletine iade edilmesine karar verdi.”