Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Gıda Mühendisleri Odası arasında gerçekleştirilen toplantı, ülkeye gelecek ithal etin gıda güvenliği ve yönetimi konularını ele aldı.

BOL SIFIRLI KOMİSYONLARA KARŞI KKTC’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ… BOL SIFIRLI KOMİSYONLARA KARŞI KKTC’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Öymen, Başkan Yardımcısı Selin Akmali ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Emindayı'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, et ithalatıyla ilgili gıda denetimleri ve yapılacak testler ele alındı.

Toplantıda, et ithalatına ilişkin alınacak önlemler ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu. Ayrıca, et ithalatıyla ilgili komitenin kararları ve bu süreçte uygulanacak testlerin detayları görüşüldü.