Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje kapsamında Lefke'de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik üç önlemin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

UNDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamaya konulan bu önlemler sürdürülebilirliği teşvik etmeyi, enerji tüketimini azaltmayı ve ada çapında CO2 (karbondioksit) emisyonlarında azalmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELİ SİSTEMİ KURULACAK, TEMİZ, YEŞİL ENERJİ ÜRETİLECEK

Birinci önlemin, 300 kilovatsaatlik bir fotovoltaik güneş paneli sisteminin kurulumunun desteklenmesi olduğu belirtilen açıklamada, bu sistemin güneş ışığının gücünü kullanarak yılda yaklaşık 500 bin kilovatsaat temiz, yeşil enerji üreteceği ifade edildi.

SU TEDARİK SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLECEK. SU TEMİNİYLE BAĞLANTILI ENERJİ TÜKETİMİNDE YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE AZALMA SAĞLANACAK

Diğer iki önlemin ise su tedarik sistemine odaklanmakta olduğu kaydedilerek, “AB tarafından finanse edilen Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF) projesi, otomatik bir pompa sisteminin devreye sokulması ve sızıntıları azaltmak için su depolarının değiştirilmesi yolu ile su dağıtımının verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu girişimin su teminiyle bağlantılı enerji tüketiminde yüzde 30'un üzerinde önemli bir azalmaya katkıda bulunması beklenmektedir. Kullanıcılar, su kaynaklarının yönetimini optimize ederek sadece değerli olan enerjiyi korumakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir su kullanımını da teşvik edecektir” denildi.

Söz konusu girişimlerle ilgili olarak Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Desteği Birim Başkanı Kjartan Björnsson şunları söyledi:

"Tüketiciler yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak fosil yakıt temelli enerjiye olan bağımlılığını azaltacak ve daha yeşil bir enerji karışımına doğru önemli bir adım atacaktır. Bu projenin başarıyla uygulanması, yenilenebilir enerji girişimlerine daha fazla yatırım yapılması potansiyelini ortaya çıkaracak ve hem AB'nin hem de diğer paydaşların sürdürülebilir enerji ile Kıbrıs'taki bölünmüşlüğün giderilmesi konusundaki kararlılığını gösterecektir."

UNDP Ofis Başkanı Jakhongir Khaydarov ise, "Lefke'de fotovoltaik güneş panellerinin kurulması ve su tedarik sisteminin iyileştirilmesi, iklim değişikliğinin azaltılması ve Kıbrıs'ta sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi konusundaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Temiz enerji üreterek ve su kaynaklarının sorumlulukla yönetilmesini sağlayarak ada genelinde karbon emisyonlarını azaltıyor, çevre ve toplumun refahı üzerinde olumlu bir etki yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

Solar PV sisteminin kurulması ve su tedarik sisteminin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere söz konusu enerji verimliliği önlemlerinin kümülatif etkisinin, fosil yakıt temelli enerji tüketiminde 1,184,587 kilovatsaat/yıl gibi bir azalma anlamına geleceği belirtilen açıklamada, “Bu önemli düşüş, karbon emisyonlarında ada çapında bir azalmaya katkıda bulunarak yılda yaklaşık 805,52 ton CO2 emisyonu tasarrufu anlamına gelmektedir. Lefke halkı bu girişimleri benimseyerek diğer toplumlar için ilham verici bir örnek oluşturmaktadır” denildi.