KKTC Bakanlar Kurulu, “Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü” üçüncü kısımda yer alan “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara zam yapıldı.

Pınarbaşı’nda kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı Pınarbaşı’nda kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

 “KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 2.125 TL’den 2,340 TL’ye yükseltildi

KKTC ikamet harcı  ise1,585 TL’den 1,750 TL’ye yükseltildi.

Pasaport için (beş yıllık normal cilt), teslim harcı, kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaport ve bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen seyahat belgesi (Lasse-Passe) için “pasaport harçlarını düzenleyen ve yürürlükte olan Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’nde öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır” deniliyor.

“Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica ve yahut tavsiyede bulunmak”ın harcı ise 275 TL’den 302 TL’ye çıktı.

“İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi” 275 TL’den 302 TL’ye yükseldi.

“ Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalade ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi” 530 TL’den 585 TL’ye; “pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme” 530 TL’den 585 TL’ye yükseldi.