Mesajına “Bilhassa asrın felaketi olarak nitelendirilen feci depremdeki kayıplar nedeniyle yaşadığımız derin üzüntü hepimizin malumudur” diye devam eden Töre, şunları kaydetti:

“Tüm olumsuzluklara karşı her yönden hazırlıklı olmak, muhtemel afetlere karşı gerekli önlemleri almak bu noktada büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, ilköğretimden başlayarak sivil savunma eğitimine önem verilmesi, kamu ya da özel tüm kurum ve kuruluşlarımızda sivil savunma eğitimine süreklilik kazandırılması, bu etkinliklerin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi, içinde bulunduğumuz coğrafya açısından elzemdir. Günümüzde evrensel bir boyut kazanan sivil savunma hizmetlerine verilen önem, toplumlar için çağdaşlık seviyesinin bir göstergesi durumuna gelmiştir. Çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilecek sivil savunma hizmetleri, felaketler karşısında vatandaşlarımızın en büyük güvencesi olacaktır. Bu nedenle, milli savunmamızın ayrılmaz bir parçası olan sivil savunmanın başarıyla yürütülmesi, tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızın gösterecekleri duyarlılık ve özverili çalışmalarla sağlanacaktır. Bu vesile ile 28 Şubat Sivil Savunma Gününü kutlar, teşkilatımıza görevlerinde üstün başarılar dilerim.”