Meclis Genel Kurulu’nda 3 milyar 28 milyon 983 bin 900 TL'lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. 

Konuşmacılara yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarımda üretime ve üreticiye verecekleri desteğin ortada olduğunu kaydetti, bakanlık bütçesinin, bütçenin bütünü içindeki payına işaret etti.

Göreve geldiği günden itibaren 685 milyon TL üzerinde doğrudan gelir desteği ödediklerini dile getiren Çavuş, bunun üreticiye verdikleri önemi gösterdiğini belirtti.

Numune sayılarındaki düşüşten bahsedildiğini, pandemi sonrasında süreçte numune sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Çavuş, DÜÇ’ün görevlerini yerine getirmediğinin söylendiğini ancak tarımsal araştırma konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Kaliteli kaba yem üretimi için yaptıkları çalışmalara işaret eden Çavuş, Veteriner Dairesi’nin Hayvancılık Dairesi'yle ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Çavuş, göreve geldikten sonra Türkiye’den gelen suyu üreticiyle buluşturduklarını anlatarak, harnup konusuna da değindi, dünya ve Türkiye’deki üretimle rekabetin önemine işaret etti, TÜK’ün harnup ürününü satın aldığını, üreticiye de destek verdiğini anlattı.

1130 ton harnup için 8 milyon TL 

Bugüne kadar 1130 ton harnup için 8 milyon TL üzerinde para ödendiğini kaydeden Çavuş, dünyadaki serbest piyasa koşullarının her geçen gün zorlaştığına işaret etti, bölgedeki savaşların ticareti meşakkatli hale getirdiğini ifade etti, navlun desteklerine işaret etti.

Cypfruvex'in de görevini üstün başarıyla yaptığını kaydeden Çavuş, Cypfruvex'in kabiliyetini kullanarak bir rekabet ortamı sağlanabileceğini, bu yönde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi, önümüzdeki hafta narenciye desteklerini açıklayacaklarını kaydetti.

Cypfruvex'in yurt dışıyla görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Çavuş, üreticinin kazanacağı parayı önemsediklerini belirtti.

İyi tarım politikalarıyla ilgili verdikleri eğitimlere değinen Çavuş topraksız tarımla birlikte alternatif ürünleri ve tropikal ürünler konusunda da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hayvan popülasyonunu doyurmak için uyguladıkları stratejiler konusunda, tarım entegre sistemleri ve Hal Yasası’nın önemine işaret etti.

“Benim hesap veremeyeceğim bir durum yok” diyen Çavuş, bunun her görevi için geçerli olduğunu belirtti.

Orman arazileri için güneş paneli izni verdiğini, bunu saklamadığını dile getiren Çavuş, bunun ilgili yasalara uygun şekilde Bakanlar Kurulu'ndan geçirilerek alınan bir karar olduğunu ifade etti, böyle bir noktada şaibe kelimesini kabullenmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Çam kese böceği konusunda Türkiye ve dünyadaki uygulamalara değinen Çavuş, konuyla ilgili DAÜ ve Orman Dairesi’nin bir çalışma yürüttüğünü anlattı, çam kese böceği ile mücadele ederken başka hangi canlılara zarar verildiğinin araştırılmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Çavuş, büyük baş desteklerinin devam ettiğini, oluşabilecek et açığını kapatabilmek için tohumlamayı gündeme getireceklerini ifade etti.

Bazı ürünlerin sigorta desteğinde olduğu bazılarının olmadığı yönündeki konuşmaya yanıt olarak her geçen dönem bunun kapsamının genişletildiğine işarete etti, örtü altında olmayan yaş sebzelerin de önümüzdeki günlerde kapsama alınacağını belirtti.

Binboğa’nın üreticiyi kredilendirmelerinde vadeleri uzattığın ifade eden Çavuş, bunun mali anlamda dönemsel sıkıntı yaratacağını ancak amacın üreticiyi desteklemek olduğunu kaydederek vadelerin yeniden kısaltılacağını belirtti.

Her haneye direkt olmasa da dolaylı yoldan Türkiye’den gelen suyun ulaştığını kaydeden Çavuş, belediyeler üzerinden tarıma da Türkiye’den gelen suyun ulaştırıldığını belirtti.

Daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.  

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra bakanlığa bağlı kurumların bütçelerinden SÜTEK bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi Meclis’ten geçti

Şahali

Bütçe hakkında komite raporunun okunmasının ardından söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, bakanın tarım sektöründen geldiğine işaret ederek, kuraklık ödemeleri konusunda hassas olmasını beklediklerini anlattı.

Haritanın oluşturulmasında Genel Tarım Sigortası Fonu dışında kimsenin etkisi olmadığının söylendiğini, ancak Bakan Çavuş'un faaliyet gösterdiği alanın gözetildiğine yönelik iddialar olduğunu belirten Şahali, konunun çok daha şeffaf olması gerektiğini ifade etti.

Kuraklık tazminatlarının itirazlara açık şekilde devam ettiğini kaydeden Şahali, argümanların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çavuş 

Şahali’ye yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üretici ve birlik başkanı olduğu dönemde de şimdi de adil şekilde hareket eden bir insan olduğunu ifade etti.

Kuraklık haritasının sadece arazide gezinerek değil, ölçümler, meteoroloji verileri, uydu görüntüleri gibi birçok veriye bakılarak bir kurulca ortaya çıkarıldığına işaret eden Çavuş, adaletten ödün vermeyen bir kurumu yıpratmanın, değersizleştirmenin kimsenin haddine olmadığını vurguladı.

Kurumum hem üretici hem tüketici adına büyük önem arz ettiğine işaret ederek, iddiaların siyasi açıdan yıpratma amacı taşıdığını belirtti.

Hesap veremeyecekleri hiçbir konu olmadığını kaydeden Çavuş, rakamlara işaret ederek, haritanın adaletli bir harita olduğunun rakamlardan görülebileceğini vurguladı.

Üreticiye örneğin 120 değil 140 kilo ürün biçse dahi, girdi maliyetleri arttığı için yüzde 25 kuraklık öngörüsüyle destek verdiklerini belirten Çavuş, Genel Tarım Sigortası Fonu'nun üretici için olduğu kadar halk için de önemli olduğunu tekrarladı.

Kurum için yüzde 81’lik bir bütçe artışı öngördüklerini söyleyen Çavuş, Maliye’nin desteği ve faiz geliriyle de birlikte üretici ve üretimi sigortalamaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi, 475 milyon TL olarak onaylandı.