Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, toplantıda, aralarında, lojistik toplanma alanlarının ivedilikle belirlenmesi, olası depremde iletişim sorunlarının yaşanmaması için mobil baz işletmecilerinin çalışma yapması ve bölgeye ulaşım için Polis Müdürlüğü, Karayolları Dairesi ve Belediye tarafından alternatif yolların belirlenmesi gibi konular görüşüldü.

İlçe Emniyet Kurulu toplantısında görüşülen 17 konu şöyle açıklandı:

1. ilçemizde olası depremde iletişim sorunlarının yaşanmaması için mobil baz işletmecilerinin (Telsim-Turkcell) çalışma yapması,

2. Bölgedeki kurumlardan bir veya iki personelin arama kurtarma personeli olarak belirlenmesi ve buna müteakip gerekli eğitimlerin verilmesi.

3. Olası depremde hastanenin hasargörmesi halinde İlk Yardım merkezi ile ilgili yer tespiti yapılması, personel ve sağlık malzemelerinin Sağlık Bakanlığının ilgili kurumu tarafından tespit edilerek belirlenmesi.

4. İçme ve kullanma sularında sıkıntı yaşanması durumunda tedarikçi kurum olarak Su işleri Dairesinin sorunun giderilmesi ve Belediye depolarına su aktarımının devam etmesi için tedbir alması,

5. Olası depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde sürecin hızlandırılması için yasal düzenlemelerin yapılması.

6. Bölgeye gelecek yardım malzemelerinin depolanabilmesi için depo yerlerinin belirlenmesi. Malzemelerin depolanması ve dağıtılması için ilgili kurumlara görev verilmesi.

7. Morgların yetersiz kalması durumunda bölgedeki Soğuk Hava Depolarının kullanımı için gerekli girişimlerin Belediye ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması.

8. Çadırkent ve lojistik toplanma alanlarına birer jeneratör planlanması.

9. Belirlenecek toplanma ve Çadırkent alanlarına kanalizasyon, su, elektrik ve yol altyapısının oluşturulması.

10. Bölgeye ulaşım için Polis Müdürlüğü, Karayolları Dairesi ve Belediye tarafından alternatif yolların belirlenmesi.

11. Kızılay'ın toplanma alanlarında belirlenecek noktalarda kan bağış araçlarının konuşIandırılması.

12. Depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri için Kaymakamlık ve Beledıye tarafından gerekli alternatif arazilerin belirlenmesi.

13. Bundan sonra yapılacak inşaatlarda gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına müteakip ilgili kurumlar tarafından daha sıkı denetim yapılması.

14. İlçe Kriz Yönetimi esas ve yedek üyelerinin irtibat numaralarının, acil durumlarda ulaşılabilmesi için tüm lKYM üyelerine dağıtılması ve güncel tutulmasının sağlanması.

15. Lojistik toplanma alanlarının ivedilikle belirlenmesi (eski CYPFRUVEX ve yeni

CYPFRUVEX düşünülmektedir)

16 Çadırkent alanı olarak ODTÜ KK Kampus Alanı değerlendirilmektedir.

17. Bir sonraki toplantı tarihine kadar her kurumun kendi çalışmaları ile ilgili hazırlık yapması ve bilgi vermesi”