Hasipoğlu, “İsrail artık Soykırım Sanığıdır, top BM”dir, BM gereğini yapmalıdır. "Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için umarım önemli bir yaptırım ve fırsat  olur” dedi

Gıda Mühendisleri Odası’nın başkanı yeniden Oymen Gıda Mühendisleri Odası’nın başkanı yeniden Oymen

Hasipoğlu açıklamasında devamla “Genelde devlet yöneticilerinin yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı’nda daha önce olduğu gibi bir istisna olarak İsrail, devlet olarak yargılanacaktır.” Diye ekledi.

Hasipoğlu’nun değerlendirmesi şöyle:

Gerek Avrupa Konseyi Parlamenterler Asemblesi (AKPA), gerekse Birleşmiş Milletler verilen bu kararın içeriğini iyi inceleyip, hem Gazze”de yaşanan gerçekleri görmeli, hem de siyasi kararlarını bu hukuki kararla şekillendirmelidir. 24 Ocak 2024 tarihi itibariyle Gazze”de 25.000 insan ölmüştür. Bu rakamın %70”ni kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Acil çare birminin bilgilerine göre günde en az 10 çocuk ayağını kaybetmekte ve Gazze”de bugüne kadarki en büyük oranda açlık sınırına ulaşılmaktadır. Divan’ın bu kararı, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı hareket edip etmediğine ilişkin olmayıp sadece muhtemel soykırım tehlikesine karşısında oluşacak zararların önüne geçmek için davada nihai karar verilinceye kadar tarafların uyması gereken geçici önlemler anlamına gelmektedir.

Divan, tedbir taleplerine ilişkin yaptığı incelemede Güney Afrika’nın “makul” gerekçeler sunmasını yeterli bulurken, Gazze’de soykırımın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin incelemesini davanın esasına ilişkin safhada gerçekleştirecek.

Divan’ın kararlarını icra ettirmek için kendi askeri gücü veya organı bulunmazken bu kararların uygulanması büyük oranda BM Güvenlik Konseyi’nin tasarrufunda bulunuyor. Tedbir talepleri özetle; Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına, Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giyisi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasını içeriyor.

Uluslararası Adalet Divanı”nın bu kararı ile İsrail artık Soykırım Sanığıdır. Birleşmiş Milletler daha cesur davranarak gereğini yapmalıdır