SİTA Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, Kıbrıs’ta demokrasinin inşası ve devamlılığı misyonu çerçevesinde, konusunda uzman bir akademisyen grupla  Kuzey Kıbrıs’ta oy verme davranışlarına yönelik geniş çaplı bir araştırma yapacaklarını duyurdu.

KIBRIS’TA OY VERME DAVRANIŞLARI ARAŞTIRMASI

Seçmenlerin oy verme davranışları üzerine yapılacak bir araştırmanın hazırlıklarına başladıklarını kamuoyu ile paylaşan SİTA Yönetim Kurulu Başkanı Tokel,  araştırmanın akademi dünyası ile işbirliği içinde, Kıbrıs’taki seçmenin değişen ve dönüşen siyasi kültürle birlikte oy verme davranışlarını ve karar alma süreçlerini irdeleyeceğini ifade etti.

Tokel, şöyle devam etti:

“Araştırma, oy verme sürecindeki seçmenin motivasyonlarını ve tutumlarını ortaya koyarken, ulaşılacak bilimsel bilgi ile Kıbrıs’ta kapsayıcı demokrasi için çözüm önerilerinin geliştirilerek, tüm paydaşların bu misyon etrafında yeniden düşünmesine ve yeni yol haritalarının üretilmesine liderlik edecektir”

Özdemir Tokel, araştırmanın kapsamının, oy verme ve karar alma sürecindeki seçmenin, sosyolojik, rasyonel, ekonomik ve psikolojik etmenlerini içerecek şekilde tasarlanacağını da belirtti.

Kıbrısta demokrasinin etkin bir şekilde devamliliği ve kapsayiciliği SİTAnın öncelikli misyonudur”

Kıbrıs Türk toplumunu demokratik bir şekilde ileriye taşıyacak ortak çözümlerin bulunması ve yol haritalarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Tokel, “SİTA tarafsız bir kuruluş olarak akademi dünyasıyla ortak çalışmalara imza atmaya,  sivil toplum kuruluşları, siyasal partiler, kurumlar ve diğer paydaşlarla birlikte ülke için çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

SİTA’nın kuruluş misyonunun, Kıbrıs’ta demokratik ortamın kapsayıcı bir şekilde devamlılığı için bilimsel bilgi üreterek, daha iyi, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir toplum yaratmak olduğunu kaydeden Tokel, “Bu misyon doğrultusunda tüm paydaşları birlikte düşünmek  ve kollektif bir şekilde çözümler üretmek için bir araya getirmek son derece önemlidir. SİTA Kıbrıs Türk toplumunun siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan daha iyiye doğru yönelmesi için gerekli olacak rasyonel ve evrensel bilgiyi ortaya koyarak, ilerlemek için çözüm üreten bir düşünce kuruluşu misyonu ile hareket etmeye devam edecektir” dedi.

"Yerel seçimlerde oy verme davranışlarında ciddi değişimler gözlemledik”

Özdemir Tokel açıklamasında, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılan yerel seçimlere işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunda, siyasal eğilimler ve oy verme gerekçeleri bağlamında ciddi değişim kaydedildiğini gözlemlediklerini de belirtti.

Bu çerçevede, bu değişimin araştırmalarla irdelenmesi gerektiğine vurgu yapan Tokel, SİTA olarak seçmenlerin oy verme davranışlarını bilimsel bir araştırmayla ortaya çıkaracak bir çalışmaya imza atacaklarını dile getirdi.

Seçimlerin kaderini kimsenin dikkate almadığı yeni toplumsal katmanlar belirliyor”

Tokel, “Günümüzde oy verme davranışları kimseye benzemeyen ve elde bilimsel bir veri olmadığından hiçbir siyasi partinin de üzerine çalışmadığı yeni toplumsal katmanlar var. Z kuşağı, Y kuşağı, beyaz yakalılar, prekarya, özel sektörün alt karman çalışanları, gelenekselci anlayıştan kopuk davranmaya başlayan iş dünyası, özel dar gelirli gruplar, gibi pek çok yeni seçmen grubu aslında seçimlerin kaderini etkiliyor. Tüm bunları araştırmada ele almak ve siyasi partilerle STK’ lara bilimsel veri sunmak araştırmanın temel amaçlarından biri olacak” dedi.

Araştırma sonuçları Mart ayı başında kamuoyu ile paylaşılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seçmenin eğilimlerini ortaya çıkarması planlanan araştırma Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Mart ayı başında kamuoyu ile paylaşılacak.