01 Ekim 2014 Çarşamba 11:24
'Yeni dönemde, toplumun ihtiyacı olan yasaların el birliğiyle sonuçlandırılmalı'
banner10

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in başkanlığında toplanan Genel Kurul’un yeni yasama yılı resmi açılışına Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri bazı üst düzey yetkililer ve eski parlamenterler de katılıyor.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu Meclis’e gelişinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber kapıda karşıladı ve içeriye kadar eşlik etti.

Yeni yasama yılının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Sibel Siber yapıyor.

Genel Kurul’da daha sonra siyasi parti başkanları birer konuşma yaparak dilek ve temennilerini dile getirecek. Toplantıda, geçmiş yasama yılına ait faaliyet raporu da dağıtıldı.

Meclis’in toplantısının ardından resepsiyon verilecek.

Meclis Genel Kurulu, yarın rutin toplantıları çerçevesinde toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılının törensel açılışı bugün gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, açılış konuşmasında verimli bir yasama yılı olmasını diledi.

“Yasama organının başarısı, ülkede yaşayan her bireyin ruhen ve bedenen sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayacak yasa çalışmalarını yapma başarısıdır” diyen Siber, toplumun yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen iki önemli sorundan birinin Kıbrıs sorunu olduğunu ve bu sorunun çözümsüzlüğünün ağır faturasının Kıbrıs Türk toplumuna yansıdığını söyledi.

Siber konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizler, Kıbrıs’ta iki toplumlu iki bölgeli siyasal eşitliğe dayalı adil ve kalıcı bir çözümü desteklemekteyiz. 11 Şubat 2014’de imzalanan ortak metni ve bu çerçevede başlayan müzakereleri desteklediğimizi belirtmiştik.

Halen arzumuz bu müzakerelerde ilerlemeler kaydedilmesidir. Çözüm; iki topluma getireceği sosyal, kültürel, ekonomik kazanımlar yanında, Doğu Akdeniz’deki bölge barışı için de ayrı bir önem taşımaktadır.

Kıbrıs sorunu yanında, ikinci önemli sorunumuz maalesef geçen 40 yılda hala kendi kurumsal yapımızın arzu ettiğimiz noktaya gelememesidir.

Toplumun bireyleri olarak, toplumun siyasetçisi olarak, üst kademede görev yapan yöneticiler olarak, gerek yürütme, gerek yasama, gerek yargı organları olarak şu anda içinde bulunduğumuz sistemi eleştiriyorsak demek ki biz geçen bunca yılda yapmamız gerekenleri gerektiği şekilde yapmayı başaramadık.

Kurumsallaşmanın yetersiz olduğu bu sistem, çalışma motivasyonunu olumsuz yönde etkilemekte, insan kaynaklarının etkin kullanılmamasına yol açmakta,  hak ve adalet duygusunu zedelemekte ve kamudaki verimliliği düşürmektedir. Bu yapının siyasete ve siyasetçiye yansıması ise olumsuz olmakta, siyasete güven azalmaktadır.”

“SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİ OLUMLU YÖNE ÇEVİRMEK İÇİN YASAMA OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ”

Siber konuşmasında milletvekillerine seslenerek, sistemin işleyişini olumlu yöne çevirmek için yasama olarak üzerlerine düşeni yapmaları, halkın beklediği yasaları geçirmek için etkin ve verimli şekilde çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Meclis Başkanı Siber şöyle devam etti:

“Toplumumuzun görev verdiği siyasetçiler ve temsilcileri olarak bizler, bu yeni yasama yılında geçen yılkı performansın üzerinde bir çalışma yürütmeli ve kamudaki verimliliği artırmayı öngören kamu görevlileri yasasının  bu yasama yılında yasallaşmasını gerçekleştirmeliyiz. İster iktidarda olalım ister muhalefette olalım hepimizin ortak paydası halk yararına çalışmaktır.

Her zaman dile getirdiğim bir söz vardır. ‘Meclis, siyasetin vitrinidir’ Bu vitrin, halkın kendi hür iradesiyle görevlendirdiği siyasetçileri izleme ve değerlendirme yeridir aynı zamanda. Nisap nedeniyle toplanamayan her Meclis oturumu, sadece iktidara değil tüm siyasetçilere ve siyaset kurumuna olumsuz yansımaktadır.”

“YASALARIN TOPLUM YAŞAMINA OLUMLU YANSIMASI; ETKİN UYGULAMA VE DENETİMLE ANCAK MÜMKÜN OLABİLİR”

“Meclisimizden geçen yasaların toplum yaşamına olumlu yansıması; etkin uygulama ve denetimle ancak mümkün olabilir” diyen Siber mevcut birçok yasanın, uygulamadaki eksiklikler veya denetimindeki yetersizlikler nedeniyle toplum yaşamında arzulanan pozitif etkiyi yapmadığını kaydetti.

Siber konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yürütmenin, halk yararına olan yasa tasarılarını süratle Meclis’e göndermesi önemlidir. Uzun yıllardır bekleyen ve halk sağlığı ile direkt ilgili olan gıda güvenliğini sağlayacak olan, Genel Gıda ve Yem Yasa Tasarısı geçen yıl hükümet tarafından Meclisimize gönderilmiş ve komiteden geçmiştir. Yine insan, hücre, doku ve organ nakli ile ilgili kuralları düzenleyen yasa da organ nakli bekleyen hastalarımız için çok önemlidir. Şimdi bu yeni yasama yılında bu iki önemli yasa tasarısının yasallaşmasını arzuluyoruz.”

“KOMİTELER YÜZDE 100 ORANINDA DAHA SIK TOPLANDI”

Verimlilik açısından geçen yıl Meclisin bir önceki yıla göre daha yüksek performans gösterdiğine değinen Siber, özellikle komitelerin bir önceki yıla göre yüzde 100 oranında daha sık toplandığını; geçen yasa sayısında da bir önceki yıla göre yine büyük artış olduğunu anlattı.

Meclis tatilinde komitelerin çalışmaya devam ettiğini anlatan Siber, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yasama yılında, 39 yıl sonra ilk kez Meclis İç Tüzüğü değiştirilerek onaylanmış ve yine halkın referandumuna sunulmak üzere anayasa değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. İleride hem siyaset kurumuna hem de topluma ışık tutması açısından referandum süreciyle sonucunun ve sonuca etki eden nedenlerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.”

“TOPLUMDAKİ HAK VE ADALET DUYGUSUNUN TESİSİNDE, YÜRÜTME, YASAMA VE YARGININ ETKİN ÇALIŞMASI ÖNEMLİ”

Toplumdaki hak ve adalet duygusunun tesisinde, yürütme, yasama ve yargının etkin çalışmasının önemine değinen Siber, “Yargıdaki sorunları Adli yılın açılışında Yüksek Mahkeme Başkanı dile getirirken;  gecikmiş adaletin adalet olmadığına atıfta bulunmuş ve yargıç sayısının yetersizliğini gündeme getirmiştir” dedi.

Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı’nın konuşmasındaki şu ifadeleri de hatırlattı:

“Halkoylaması sonucu reddedilen Anayasa değişiklik paketi içinde yer alan Yüksek Mahkeme Yargıç sayısının artırılması ile ilgili düzenleme ve yargının fonksiyonu ile ilgili değişiklikler yargı adına son derece önemli ve zaruri idi. Bu değişiklikler hak ve adalet yararına çok önemli olmasına rağmen maalesef hayata geçirilemedi.”

Bu sözlerin, hem yargının işleyişi, hem de toplum yaşamına getireceği diğer olumlu etkiler açısından anayasa değişikliklerinin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini dile getiren Siber, “Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partilerin konsensüsle vardığı, siyasi partiler ve halkoylaması yasasında yapılacak düzenlemelerin ise temiz siyaset ve temiz toplum için önemi büyüktür” dedi.

Bu bağlamda komitelere büyük görevler düştüğünü ifade eden Siber, bu yıl da çalışmalarını aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğine inanç belirtti.

“MECLİS’İN HER ALANINA ENGELSİZ ULAŞABİLMESİ PROJESİ TAMAMLANIP ONAYLANDI”

Meclis Başkanlığı ve Meclis komitelerinin gerçekleştirdiği projelere değinen Siber, faaliyetlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Geçen yıl Meclis açılışında yaptığım konuşmada ‘Engelsiz Meclis’ sözünü vermiştim. Yurttaşlarımızın Meclis’in her alanına engelsiz ulaşabilmesi projesi tamamlanıp onaylanmış ve halen ihale aşamasındadır. Aslında konuşmamın başında da belirttiğim gibi mevcut sistemden kaynaklanan sorunlardan dolayı projelerin istediğimiz hızla ilerleyemediğini de belirtmek isterim.

Öncülüğünü yaptığımız ve hepimizi heyecanlandıran diğer proje de, Lefkoşa’da Girne Kapısı’ndan itibaren iki meydanı ve o bölgedeki parkları da içine alacak şekilde master planına uygun düzenleme yapılmasıydı.

Mimarlar Odası tarafından proje için yarışma açılmıştır. Yine Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile protokol imzalanarak Lefkoşa surlar içindeki bir binanın Çağdaş Sanat Müzesi olarak restore edilmesi için çalışma başlatılmıştır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Milli Arşiv ve Meclis kütüphanesi ortak çalışmasıyla, Meclis ve Devlet arşivinde 1920’ lerden beri mevcut tüm yerli Türkçe gazetelerin Meclis web sayfamızda yayınlanma çalışmaları sürüyor. Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin restorasyonu ve müzenin halkımıza  çağdaş müzecilik anlayışı ile kazandırılması için proje başlatılmış ve onaylanmıştır. Halen ihale aşamasındadır. Meclis Ormanı’nında yürüyüş ve bisiklet yolları projesi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirebileceğiz. Bu proje de Devlet Özel sektör işbirliğinin güzel bir örneğidir.

Sanat ve Kültür alanında yapılan çalışmalara büyük önem vermekteyiz. Meclis Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi olarak çalışmalarımız sürüyor. Meclis koleksiyonunda bulunan sanatçılarımızın eserlerinden sergi gerçekleştirdik. Yakın zamanda ikincisini gerçekleştireceğiz. Yine Meclisimizde ilk kez ‘Kıbrıs’ta Kadın Olmak’ temalı fotoğraf sergisi açılmıştır.

Çevre ile ilgili yaptığımız çalışmaların bir özetini de sunmak istiyorum. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan, havadaki elektromanyetik kirlilik ölçümü talep ettik ve ölçüm sonuçları çevre örgütleriyle paylaşıldı. Üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çevre ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Geçen yıl Dış İlişkilere de büyük önem verildi. Özellikle uluslararası alanda toplumumuzun demokratik yolla seçilmiş temsilcilerinin temaslarının önemli olduğunu sıklıkla vurguladık.  Meclis Başkanlığı olarak, Tahran’da yapılan İslam İşbirliği Parlamenterler Arası Birlik Toplantısı’na (İSİPAB) katıldık. Yine Cenevre’de Parlamentolar Birlik Toplantısı (PAB) bünyesinde yer alan ‘Kıbrıs için Arabulucular Masası’ toplantısına katıldık. PAB başkanı ve genel sekreteri ile  İlk kez gerçekleşen bir görüşme yaptık, gözlemci üyelik talebimizi yineledik. Londra’da Commonwealth Parlamentosu Genel Sekreteri ile makamında resmi görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca ‘Çözüm sürecinde Kıbrıslı Türkler’ ve ‘Kadının güçlendirilmesi’ konularında milletvekillerimizle katıldığımız İngiliz Parlamentosu Lordlar Kamarası’nda Meclis Başkanı olarak 2 ayrı konuşma gerçekleştirdim. AKPA’da görevli iki milletvekilimiz, ve AB Parlametosu’nda temaslar yapan milletvekillerimiz toplumumuzun sesini uluslararası alanda duyurmaya çalışmakta ve oradaki çalışmalarla ilgili Meclisimize bilgi aktarmaktadır.”

Sekizinci Dönem İkinci Yasama yılına ait tüm faaliyet çalışmalarını içeren raporun milletvekillerine dağıtıldığını hatırlatan Siber, konuşmasını bu yıl yapılacak çalışmaların siyasi tarihe olumlu yansıması dileğiyle bitirdi.

YORGANCIOĞLU: “YENİ DÖNEMDE TOPLUMUN İHTİYACI OLAN YASALAR ELBİRLİĞİYLE SONUÇLANDIRILMALI”

CTP-BG Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Meclis’in yeni yasama yılında, toplumun ihtiyacı olan yasaların el birliğiyle sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılış toplantısında, Meclis Başkanı Sibel Siber’in açılış konuşmasının ardından parti başkanları söz aldı.

İlk konuşmayı yapan CTP-BG Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, bir dönemin daha geride kaldığı, yeni döneme başlandığını belirterek, geçen dönemde, gerek hükümet gerekse muhalefetin özverili çalışmaları olduğunu, milletvekillerinin de yasa önerisi hazırlayarak Meclise sunduğunu anımsattı ve  bunun için teşekkür etti.

Meclis Genel Kurulu’nun geçen dönem 91 birleşim yaptığına, bunun geçmiş yılların üzerinde bir rakam olduğuna işaret eden Yorgancıoğlu, komitelerin de verimli çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Toplumsal katkının önemine işaret eden Başbakan Yorgancıoğlu,  yeni dönemde öncelikle, meclis gündemindeki kamu görevlileri, gıda güvenliği, organ nakli, toplumsal anlamda reformlar öngören yasaların sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Yorgancıoğlu, bunların toplumun ihtiyacı olan yasalar olduğuna işaret ederek, elbirliğiyle, muhalefetin de yardımlarıyla bunun sağlanacağına inanç belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, “bir şey üretmeyen  yapı” algısının yeniden gündem yapılmaması için bunun önemli olduğunu ifade etti.

“KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ MECLİS DEVREDE OLMALI…”

Kıbrıs sorunuyla ilgili Meclisin devrede olmasının gerekliliğini vurgulayan  Yorgancıoğlu, gerek Meclis, gerekse Cumhurbaşkanı’yla istişare içinde çalışmaların birlikte görüş alışverişiyle değerlendirilerek yürütülmesinin önemini belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, yeni döneme yönelik iyi dileklerde bulunarak sözlerini tamamladı.

 

ÖZGÜRGÜN: “OLUMLU İŞLERE KATKI VERECEĞİZ, YAKIP YIKIP DÖKMEYECEĞİZ AMA BUNU YAPAMAYACAĞIMIZ İÇİN DEĞİL”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün yeni yasama yılının törensel açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin pembe bir tablo çizildiğini savunarak, “Olumlu işlere katkı vereceğiz, yakıp yıkıp dökmeyeceğiz ama bunu yapamayacağımız için değil” dedi.

Muhalefet olarak her zaman uzlaşmanın sağlanmasında desteklerini ortaya koyduklarını söyleyen Özgürgün, “Bu dönem biraz daha farklı olabilir” dedi.

Geçen dönem seçim havasına girildiğini, meclis çalışmalarının aksadığını, bu dönem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğunu dile getiren Özgürgün, Meclisin “hükümet çalışmalarının yetersizlikleri” nedeniyle de geri kaldığını savundu.

Anayasa değişikliği konusuna destek verdiklerini, değişikliklerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde referanduma götürülmesi ve bu dönemde değişikliklerin iyi anlatılması konusunda söylemleri olduğunu söyleyen Özgürgün, bu yöntem izlenmediği için büyük bir fırsatın kaçırıldığını kaydetti.

Yeni dönemde anayasanın yeniden ele alınması gerektiğini söyleyen Özgürgün, adaletin gecikmemesi için bu değişikliklerin gerekli olduğunu belirtti.

Meclisin ülkenin temel kurumlarını düzeltecek değişimleri ele alması gerektiğini kaydeden Özgürgün, Milli Eğitim Bakanı’nın yasal yetkileri olmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini hatırlatarak, “Demek ki eğitim alanında çalışmaların eksikliği var” dedi.

Kıbrıs konusunun önümüzdeki dönemde Meclis’in gündeminde olacak konulardan biri olduğunu söyleyen Özgürgün, Kıbrıs konusunda siyasi partilerin elbirliği ve gönül birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Özgürgün konuşmasında Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun ülkedeki gelişmelere yaklaşımını da eleştirdi.

DENKTAŞ: “MECLİSİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ ADINA KENDİ ÖZEL YÖNTEMLERİNİ GELİŞTİRMESİNİN  ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOKTUR”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı, DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, geçen dönem Anayasa değişikliğinin hayata geçirilememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Anayasa değişikliğine mecliste hep birlikte oy verildiğini ancak referandum döneminde  sahip çıkılmayarak reddedilmesi için mücadele verildiğini söyledi.

Denktaş, 1990’dan beri konuşulan Anayasa değişikliğinin ilk kez geçirilme noktasına gelmesine rağmen geçirilemediğini belirterek,   “Mecliste oy veren dört parti arazide sahip çıksaydı bugün meclisin ve yargının önü açılacaktı. Milletvekillerinin dokunulmazlığı kalkacaktı. Çocuk hakları korunabilecekti. Tüm bunları içeren anayasa ve anayasa değişikliklerinin ilk adımı bizim top yökün sahip çıkmamamız nedeniyle reddedildi” şeklinde konuştu.

Meclisin daha verimli çalışabilmesi adına kendi özel yöntemlerini geliştirerek çalışmasının önünde hiçbir engel görmediğini belirten Denktaş,  iki özel sorun bulunduğunu, bunlardan birinin kamu verimsizliği, diğerinin ise eğitimdeki tıkanıklık olduğunu ve bunların üzerinde durulması gerektiğini dile getirdi.

Sistemi ve siyasilerin karşılıklı birbirlerini sorgulayarak eğitimin önünü açmaları gerektiğine işaret eden Denktaş, eğitim ve kamunun bu yıl Meclis’te özel toplantıyla değerlendirilebileceğini kaydetti.

“EĞİTİM VE SAĞLIK TÜM TASARRUF TEDBİRLERİNİN DIŞINDA KALMALI”

İstifa eden Milli Eğitim Bakanı’na yönelik eleştirileri değerlendiren Denktaş, tasarruf tedbirleri  çerçevesinde eğitim ve sağlıkta kısıtlamalar yapılamayacağını ifade ederek  “Eğitim ve sağlık tüm tasarruf tedbirlerinin dışında kalmalı” dedi.

Denktaş yaklaşan bayram nedeniyle halkın ve milletvekillerinin bayramını da kutladı.

ÇAKICI: "BİRKAÇ YASA DIŞINDA ÖNEMLİ YASALAR MECLİSE GETİRİLMEDİ"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı, yeni Yasama Yılı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Meclis’te her şeyin yolunda olduğuna inanmadığını söyledi. 

Ülkede sivilleşme ve demokratikleşme adına atılması gereken adımlar olduğunu söyleyen Çakıcı, birkaç yasa dışında önemli yasaların Meclise getirilmediğini savundu.

Çakıcı, Meclis’te Seçim ve Halkoylaması Yasası, Siyasi Partiler Yasası, kamu reformu yasaları, faiz yasaları, kadın ticaretiyle ilgili yasalar, askerlik yasaları, işkenceyle ilgili yasalar, elektrikle ilgili yasalar, eşit işe eşit ücretle ilgili yasalar hakkında adım atılmadığını ifade etti.

“Bu yapıyla devam ettiğimiz sürece Meclis halkın gözünde itibarsızlaşıyor” diyen Çakıcı, halkın Meclise bir bütün olarak baktığını anlatarak, hükümetten özeleştiri yaparak, muhalefetteki söylemleriyle iktidardaki söylemlerini karşılaştırmasını istedi.

Bu dönemde Meclisi daha sert şekilde eleştireceklerini kaydeden Çakıcı, Anayasa değişikliği konusunda bazı siyasilerin tavırlarının samimi olmadığını vurguladı.

Çakıcı, yakın zamanda bir anayasa değişikliğini mümkün görmediğini de dile getirdi.

Çakıcı’nın konuşmasının ardından konuşmalar sona erdi ve resepsiyona geçildi.

banner22
Son Güncelleme: 01.10.2014 12:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31