“Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini" suçlarından tutuklanan zanlı Muhittin Özsağlam iki gün tutuklu kalmasına emir verildi.

Başbakan Üstel: Hükümet olarak sağlığa önem veriyoruz Başbakan Üstel: Hükümet olarak sağlığa önem veriyoruz

Mali polis Ali Erdelhun mahkemede olguları aktardı.  Polis, zanlının 13 Eylül 2022 tarihinde üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümüne kayıt olduğunu, birkaç dakika içerisinde 61 ders notu girilerek, zanlıya sahte ders notu verilerek, aynı gün 4 yıllık diploma hazırlandığını belirtti. Polis, zanlının diplomayı Milliği Eğitim Bakanlığında onaylattıktan sonra 18 Ekim 2020 tarihinde KKTC Başbakanlık Personel Dairesinde tedavüle sürdüğünü, 4 barem artışı alabileceğine dair uygunluk yazısı verildiğini açıkladı.

Polis, zanlının Devlet Hazine ve Muhasebe Dairesinden bahse konu sahte diplomaya istinaden almış olduğu barem içi artış hesaplamasının henüz tamamlanmadığını açıkladı. Polis, 27 Şubatta tutuklanan zanlıdan izahat istendiğinde Açık Öğretim Üniversitesinde daha önceden İktisat Fakültesi ve Kamu Yönetimi bölümünden ön lisans mezunu olduğunu ve burada aldığı destlerin de Üniversiteye saydırarak muaf olup geriye kalan yüzde 10’luk derslerin sınavlarına girmediğini, sadece Serdal Gündüz’ün kendisine verdiği ödevleri yaptığını ve başarılı olup mezun olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, zanlının diploması ve Milli Eğitim Bakanlığından aslı gibidir onaylı fotokopisi ve transkriptinin emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine zanlının 19 Eylül 2022 tarihinde üniversiteye 61 ders kaydı girildiğini, aynı dakika içerisinde 61 dersten geçer not aldığına dair kayıt düşüldüğünü açıkladı. Polis, Boşnak’ın bir başka sorusu üzerine ise zanlının Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olduğu dönemde özel kalem müdürü olduğunu, daha sonra Çalışma Bakanlığına görevlendirildiğini ve şu anda memur statüsünde olduğunu açıkladı.

Polis, zanlının  2 yıllık kamu yönetiminden aldığı dersleri saydırdığını ancak üniversitede bu derslerle ilgili kayıt bulamadıklarını söyledi. Polis, zanlının 2 yıllık açık öğretime ait derslerini gösteren transkiripti kendilerine verdiğini, bunun incelemesinin sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlının avukatının sorusu üzerine ise Özsağlam’ın uyku apnesi sorunu olduğunu, cihaz yardımıyla uyuduğunu, tutuklu kalacağı sürede bu imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının sahte diplomayı tedavüle sürerek ne kadar barem içi artış alıp ne kadar bir suç geliri elde ettiğinin araştırdığını belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.